Två starkare än en i samarbete i Hagastaden

 
Castellum och Einar Mattsson har ingått ett samverkansavtal med målsättning att utveckla kvarteren Sorbonne, Greifswald och Harvard, vilka alla ingår i det som betecknas som område D i Hagastaden, Stockholm. Områdena omfattar totalt cirka 23 000 kvadratmeter kontors- och kommersiella lokaler och 150-170 bostäder.  

– Vi bygger och förvaltar hus – men vårt primära fokus är inte väggar, golv och tak. Vår målsättning för kvarteren i Hagastaden är att skapa en plats där man kan nyttja synergierna mellan arbetsplatser och bostäder, där människor och företag kan växa tillsammans. Samverkansavtalet med Einar Mattsson är viktigt då det lägger grunden för det vi vill skapa. De är en erfaren bostadsutvecklare och kompletterar vår kompetens inom kontors- och samhällsfastigheter, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.  

Bolagen kommer gemensamt att göra det anläggningsarbete som behövs för att grundlägga byggnaderna på befintliga väg- och järnvägstunnlar. Kontoren kommer att vara placerade nära det nya sjukhusområdet vid Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet. Bostäderna är planerade invid Hagastadens park i söder.

– Vi är långsiktiga i våra investeringar och har därför styrkan att utveckla nya bostäder även när marknaden är svagare. Det här samarbetet innebär att båda bolagen kan bidra med sin expertis för respektive kvarter – bostäder och kommersiella ytor. De höga ambitionerna för området, nya kommunikationer och blandningen av arbetsplatser och bostäder kommer att göra Hagastaden till ett av Stockholms mest attraktiva områden”, säger Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

Castellums totala investering i förvärv av byggrätterna beräknas uppgå till cirka 800 Mkr. Avsikten med samarbetet är att Einar Mattsson i sin tur kommer att förvärva bostadsbyggrätterna av Castellum. Utvecklingen kommer att ske i flera etapper med preliminär start av grundläggning under 2021. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning i början av 2025. 

/Redaktionen

Taggar

Stockholm

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer