Världens bästa kontor ligger i Jordbro

 
Världens bästa kontor ligger i JordbroCoca-Colas kontor i Jordbro har nyligen genomgått en renovering. Foto: Hannes Söderlund Coca-Cola European Partners i Jordbro, Haninge, har utnämnts till världens bästa kontor enligt det globala kvalitetsindexet Leesman. Kontoret som kallas The Happiness Factory har även nominerats i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2018.

Coca-Cola European Partners i Sverige är nummer ett på Leesmans lista över världens bästa arbetsplatser som fått certifieringen Leesman+. Via en enkät har Leesman till dags datum, tillfrågat över 420 000 anställda på fler än 3 200 företag i 90 länder, hur de upplever sin arbetsplats. Av samtliga arbetsplatser som certifierats med Leesman+, är de anställda på Coca-Cola European Partners i Jordbro, nöjdast i världen.

Huvudkontoret genomgick en omfattande renovering mellan augusti 2016 och mars 2017. Målbilden var en modern, aktivitetsbaserad arbetsplats som reflekterar den131 år långa historia som Coca-Cola skapat. Leesmans enkät visar bland annat att 95,8 procent av företagets medarbetare var stolta över att bjuda in gäster till deras ”nya” arbetsplats att jämföra med 33,5 procent före renoveringen.

– Ända sedan vi flyttade in i det renoverade kontoret har många känt en ny stolthet över sin arbetsplats. När resultatet kom från Leesman blev jag extra glad eftersom det visade sig, svart på vitt, att känslan delades med nästan alla anställda oavsett roll på företaget, säger Ingrid Ljung, fastighetsansvarig på Coca-Cola European Partners i Sverige.

Nyckeln till det positiva resultatet för The Happiness Factory var att få med medarbetarna på resan. Redan 2014 påbörjades omfattande analys om hur en framtida arbetsplats skulle kunna se ut där medarbetarna involverades i hög utsträckning. Från det första spadtaget till inflyttning, fick medarbetarna vara med och utforma vad som skulle bli deras framtida kontor.

Om Leesman Index
Verktyget används globalt för att mäta medarbetares upplevelse av hur deras arbetsplats stöttar och förbättrar deras arbetsdag. Datan samlas in genom en enkät och den mätbara enheten kallas Lmi. Certifieringen Leesman+ innebär bland annat att företaget har ett värde på minst 70 Lmi, att enkäten skickats till samtliga på arbetsplatsen och att minst 50 personer har svarat. Endast fem procent av de företag som Leesman har undersökt når 70 Lmi. Coca-Cola European Partners i Sverige nådde ett Lmi på 84,4 vilket gör att bolaget toppar listan över Present Leesman+ certifications. Det är hela 22,3 Lmi högre än Leesmans globala standard på 62,1 Lmi.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer