Vi behöver fler hemlighus på kontoret

 
Vi behöver fler hemlighus på kontoretFlexibla mötesrum hos Svenska Spel signerade Studio Stockholm Arkitektur. Foto: Per Kristiansen. Större krav på kreativitet och spontana möten ställer högre krav på avskildhet för reflektion. Det är ett av sex skiften som presenteras i Senabs rapport "Framtidens möten" som presenterades i Almedalen.

I samarbete med Kairos Future har Senab tagit fram rapporten "Framtidens möten – hur skapar man förutsättningar för morgondagens relationsintensiva mötesliv?"

– Möten är något alla har erfarenhet av och något som alla företag och organisationer har mycket av. Att få till dessa möten så att de blir mer kreativa och produktiva är därför högst angeläget för alla. De hjälper organisationer och enskilda chefer, grupper och medarbetare att verka och samverka på ett effektivt och flexibelt sätt, menar Mikael Grundén, vd Senab AB.

– Resultatet av vårt arbete under våren 2017 är en rapport som påvisar att det behövs insikt och förståelse för att skapa inspirerande mötesplatser där företag, organisationer och människor kan växa tillsammans, och nå sina mål, tillägger han.

Rapporten presenterar sex skiften när det gäller framtidens möten:

1. Från mänskliga till omänskliga möten. Ny teknik släpper in maskiner i mötet med människor.

2. Från fysiska möten till "discorded meetings" (digitalt baserade möten). Allt från Skypesamtal till VR-kommunikation.

3. Från avstämning till utforskande möten. Troligen kommer vi att se mer möten med tankearbete. Avstämningar kan skötas snabbt i korridoren.

4. Från fasta gränser till ständig löslighet. Delade miljöer med flera funktioner blir viktigare.

5. Enskildhetens återkomst: hemlighuset 2.0. Kreativitet och spontana möten är grunden i framtidens arbetsliv, vilket gör att det krävs större utrymme för reflektion – att kunna möta sig själv.

6. Vikten av orkestrering: fyra diktomier. Tempo: Vi behöver både snabba och långsamma möten. Puls: Planerat och spontant möte. Humör: Roligt och tråkigt. Relationer: Mötas många och ensamt.

I en paneldiskussion under presentationen i Almedalen efterlyste Lena Lid Falkman, Handelshögskolan, fler hemlighus på kontoret.

– Ofta finns det något bås eller tyst rum med glasvägg, men vi behöver också avskildhet där vi kan vara fula – knäppa upp byxorna, slå huvudet i bordet och tänka i fred utan att synas i den öppenhet som finns på dagens kontor.

Cecilia Holmström, arkitekt på Tengbom, flikade in att hon vet folk som går ner och sätter sig i sin bil i garaget för att få vara i fred.

– Så får det inte bli, då har man inte lyckats att skapa en bra utformning av kontoret som stödjer behoven.

Enligt Johan Selberg, vd, Senab Services, visar rapporten att det saknas stöd för spontana möten på kontoret. Det räcker inte med kaffemaskinen och den är för långt bort. Vi måste skapa fler vattenhål att träffas.

Panelen tyckte också att det gränslösa kontoret kan få en rekyl med tydligare ramar och att det i framtiden blir ännu viktigare att skapa tillhörighet genom att träffas inom företaget.


Jenny Marcuson Fors 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer