Vinnarna som ska bygga "Damen" i Norrköping

 
Vinnarna som ska bygga Damen i NorrköpingDamen blir en ny profilbyggnad i Norrköping. Foto: Belatchew Arkitekter Belatchew Arkitekter och Castellum har korats till vinnare av Norrköpings kommun för en ny byggnad med kontor och parkeringshus i Inre hamnens östra del. 

Byggnaden som fått namnet ”Damen” har ett attraktivt läge vid torget, vattnet och ligger på gångavstånd till resecentrum vilket skapar utmärkta förutsättningar för ett multifunktionellt kvarter. ”Damen” erbjuder en automatiserad parkeringslösning som kräver lägre våningshöjd och samtidigt bygger bort otrygghet då ingen rör sig inne i parkeringshuset.

Parkeringslösningen frigör mark för att kunna skapa en innergård med grönska och ett kontorshus vars båda långsidor är öppna mot det fria med god tillgång till dagsljus och utblickar. I kontorshuset skapas flexibla lokaler som kan möta ett arbetsliv i förändring där nyttjandet av lokaler ständigt ändras och behovet av skilda typer av mötesplatser ökar.

Ett uttrycksfullt kvarter skapas genom att de olika funktionerna lyfts fram och blir synliga i fasad. Detta ger kontorshuset karaktär och en spännande arkitektonisk gestaltning.

– Med en smart parkeringslösning skapar ”Damen” en plats för det spontana och oväntade. Med ett ben i historien och ett på väg in i framtiden är ”Damen” ett banbrytande kvarter väl förankrat i samtiden, säger Rahel Belatchew, Chefsarkitekt och VD, Belatchew Arkitekter.

– Vi är mycket glada över det goda samarbetet med Castellum, ett fastighetsbolag som delar vår vision om att utveckla framtidens arbetsplatser, avslutar Rahel Belatchew.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer