Volvo Cars väljer Gamlestaden

 
Volvo Cars väljer GamlestadenFastigheten i Gamlestaden byggs om till moderna kontorslokaler. Castellum hyr ut cirka 13 500 kvadratmeter till Volvo Cars i Göteborg. Detta i en kontorsbyggnad på Gamlestadsvägen 18 i Gamlestaden som håller på att byggas om och står färdig för en successiv inflyttning från januari 2018.

Ombyggnationen innebär en utveckling av högkvalitativa kontor samtidigt som byggnadens industriella karaktär bevaras. Arbetet beräknas vara genomfört tredje kvartalet 2017.

Den regionala tillväxten i Göteborg är starkast i landet. Gamlestaden definieras som en av fem strategiska knutpunkter och kommer att knytas närmare Göteborgs innerstad. Ett nytt resecentrum i området beräknas vara färdigställt i mitten av 2018 och blir en knutpunkt för resande med tåg, spårvagn och buss.

– Vi är glada över kunna välkomna Volvo Cars som hyresgäst till Castellum. I och med tecknandet av detta hyresavtal så är första kontorsetappen i omdaningen av vårt innehav i Gamlestaden fullt uthyrd. Vi ser med tillförsikt fram emot att arbeta vidare med detaljplanen för fortsatt utveckling av området, säger Cecilia Fasth, vd för Region Väst i Castellum.

I samband med ombyggnationen kommer byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå silver.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler