Adestias checklista för ett lyckat AV-projekt

 

Med många års erfarenhet och flera genomförda projekt i ryggen har vi samlat på oss en mängd erfarenheter och kunskap som resulterat i denna checklista. Genom att arbeta utefter denna metod sparar vi tid och pengar för våra kunder och samarbetspartners.


1. Analys

Vi hjälper kunderna att förstå sin möteskultur och tar fram lösningar efter dessa behov och sätt att arbeta. Vi stämmer av detaljer i lokalen så som kanalisation, nätverksuttag och eluttag. Vi tittar på möbelplacering, mötesbordens bestyckning och eventuella armaturer som kan påverka installationen. Vi går igenom ritningar med rumsnamn/-nummer och placering av utrustning, kontroll av IT-miljö sker även i detta skede. Därefter designas lösningen av lösningsarkitekten.

2. Presentation

Lösningen presenteras i Adestias showroom, där kunden får möjlighet att testa funktion och se hur det kommer att fungera i praktiken. Genomgång av offert, funktionsbeskrivning samt installations- och supportvillkor. Avtals skrivs.

3. Projektstart

Lösningsarkitekten som är projektledare startar projektet via ett uppstartsmöte där tidsplan tas fram med hänsyn till flera olika aspekter så som leveranstid av utrustning, möbler, inflyttning, driftsättning av IT-miljön, larm m.m. Parkeringsförutsättningar, passerkort, ID06 och logistikförutsättningar säkerställs. Kunden utser en egen kontaktperson som Adestia kan ha löpande dialog med under projektets gång.

4. Leverans och installation

Adestia har etablerat eget transitlager i Solna, där all utrustning mellanlandar för noggranna kontroller och rumspaketering. Våra erfarna systemspecialister förkonfigurerar och förbereder lösningarna innan utleverans sker.

På installationsstartsdagen finns våra egna tekniker på plats hos kund som möter upp den kompletta leveransen. Adestia huvudtekniker leder arbetet på plats och ansvarar för kommunikationen mot kund. Montering, driftsättning, dokumentation och funktionskontroll utförs.

Allt för att underlätta installationen för våra kunder.

5. Ambassadör

Adestia erbjuder er en ambassadör som är på plats efter installation. Trots teknikens användarvänlighet uppstår ofta frågor i början om dess användning. Vi finns på plats för att ni ska känna er trygga med er nya lösning.

6. Support i Solna & förvaltning av tjänsten

Adestias interna supportavdelning är lokaliserad på kontoret i Solna och finns tillgänglig för att besvara frågor och felsöka utmaningar. Supportavdelningen koordinerar akuta serviceärenden i strävan av att leverera service i världsklass. I vår strävan att skapa hög kundnöjdhet erbjuder vi kontinuerliga förvaltningsmöten av tjänsten. Där vi analyserar supportstatistik, nyttjandegrad och eventuella serviceärenden.


Vill du veta mer om AV-rådgivning vid flytt?
Du är varmt välkommen att höra av dig redan idag.

08-400 295 00
[email protected]
Annons av Adestia

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer