AMF Fastigheter flyttar till Mood Stockholm

 
AMF Fastigheter flyttar till Mood StockholmAMF Fastigheter nya kontor öppnar på plan 4 i Mood Stockholm. Under våren 2024 flyttar AMF Fastigheter från Regeringsgatan 59 till fastigheten Mood Stockholm. Delar av den nya kontorsytan kommer att ha öppna ytor för möten och event, som angränsar till restaurangen Chouchou på Moods övre plan.
 
Tillsammans med andra experter inom hållbarhet, arbetsliv, innovation, design och tillväxt vill AMF Fastigheter utforska kontorets potential samt skapa en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte. I de nya lokalerna om cirka 1 400 kvadratmeter i Mood Stockholm vill man utmana föreställningen om vad ett kontor kan vara. En del av lokalerna blir intern kontorsdel, en annan ska bestå av en delad yta och en tredje blir en mer öppen yta som angränsar till handelsplatsen.

– När vi för sju år sedan flyttade till Regeringsgatan 59 var globalisering och digitalisering tydliga trender. Sedan dess har förväntningarna på arbetsplatsen förändrats ytterligare. De senaste åren har på många sätt varit en katalysator för flera beteendeförändringar inom både kontor och handel, och kontorets roll som mötesplats och kulturbärare har blivit allt viktigare, säger Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter i ett pressmeddelande. 

Med gedigen erfarenhet av att utveckla populära handels- och mötesplatser i staden, som Gallerian, Urban Escape, Mood och Stockholmsverken, letar nu AMF Fastigheter efter insikter som gör skillnad i utvecklingen av framtidens stadsrum och arbetsplatser. Som ett led i det arbetet har flytten till Mood aktualiserats.  

– Vi ställde oss frågan: Måste ett kontor vara en stängd plats eller kan det lika gärna vara en öppen plats som bjuder in till dialog med kunder och samarbetspartners, och där vi som stadsutvecklare kan bli en del av stadsrummet? Som stads- och fastighetsutvecklare känns det oerhört spännande att öppna upp delar av kontoret för att komma närmare vår kärnverksamhet: våra kunder, besökare och staden, fortsätter Thomas Erséus. 

Platsen för det nya kontoret är strategiskt och noga vald. Mood Stockholm var vid invigningen för drygt tio år sedan en föregångare, framför allt vad det handlar om att utmana föreställningen av vad en handelsplats kan vara. 

– Mood har sen start haft en fantastisk styrka vad det gäller att attrahera nya och unika koncept som på olika sätt berikar kvarteret. Ambitionen är att vårt nya kontor ska bli ännu ett. Både kontoret och handelsplatsen har på senare tid utvecklats och utvecklingen i båda fallen har gått mer mot att vara mötesplatser. Vi tror att det finns spännande synergier att utforska här, säger Jenny Sivervik, marknadsområdeschef city AMF Fastigheter. 

Exakt hur den nya arbetsplatsen ska utformas återstår att se. Ett omfattande insiktsarbete för att samla både erfarenheter och inspiration har påbörjats, bland annat genom en återlansering av samtalsserien Människobyn. Designbyrån Merry Monday har också tagits in för att leda ett framsynsarbete som utmanar kontorsnormen. Under onsdagen öppnar en utställning på den aktuella ytan i Mood, ett ”Kontorslabb” som ska bjuda in till dialog om kontorets roll idag och i framtiden. Labbet är baserat på en metod från Vinnova och har skapats av Merry Monday, i samarbete med Lena Lid Falkman, arbetslivsforskare vid Handelshögskolan.  

– Kontoret har fått en helt ny betydelse i arbetslivet. Utgångspunkten framöver behöver vara på mänskliga relationer, snarare än en fysisk lokal för arbete mellan klockan nio och fem. Det ställer helt andra krav på den fysiska miljön och på såväl ledare som fastighetsägare, säger Lena Lid Falkman. 

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer