AMF Fastigheters nya kontor fokuserar på välbefinnande

 
AMF Fastigheters nya kontor fokuserar på välbefinnandeVisionsbild Mood: AMF Fastigheter / Merry Monday Hur färg och form kan användas för att främja medarbetarnas välmående är något AMF Fastigheter nu utforskar tillsammans med designbyrån Merry Monday. Det nya kontoret i Mood utformas enligt neurodesignens principer.

Under våren 2024 flyttar fastighetsägaren AMF Fastigheter sitt kontor till Mood i centrala Stockholm. Flytten går från dagens traditionella, mer slutna kontor för att i stället bli en mer integrerad del av staden. I Mood vill AMF Fastigheter utmana föreställningen av vad ett kontor kan vara, dels genom att öppna upp delar av kontoret mot handels- och mötesplatsen Mood i syfte att komma närmare hyresgäster, samarbetspartner och andra intressenter, dels genom att utforma kontoret så att det ska stimulera medarbetarnas hälsa och välmående.  

– Idag ser vi att de arbetsplatsstrategiska frågorna ständigt är närvarande. Ledningsgrupper har börjat inse att kontorets attraktivitet och utformning blir allt viktigare för att möta vår tids arbetssätt. Med AMF Fastigheters nya kontor i Mood tar vi det ett steg längre. Utöver att utforma kontoret för att främja kreativitet, kulturbygge och samhörighet, skapar vi en miljö som medarbetarna ska må bra av att verka i, säger Hanna Mossfeldt, arbetsplatsstrateg och ansvarig för flytten.

AMF Fastigheters nya kontor på cirka 1 400 kvadratmeter inreds enligt neurodesignens principer – läran om hur natur, arkitektur, inredning och färger påverkar vår hälsa. Kontoret kommer att bestå av tre olika delar: en delvis öppen yta mot handels- och mötesplatsen Mood, en delad yta och en intern kontorsdel. Varje kontorsdel kommer inredas efter olika årstider och dess respektive färger och former. Designbyrån Merry Monday, som har uppdraget att inreda kontoret, har specialiserat sig på just neurodesign. 

– Neurodesign handlar om att använda sig av hjärnforskning för att skapa miljöer som främjar både välmående och prestation. För att trivas och faktiskt vilja vara på kontoret behöver vi utgå från hjärnforskning snarare än trender när vi utformar arbetsplatser. Det blir mer hållbart för både människan och planeten, förklarar Mia Öhrn, på designbyrån Merry Monday Stockholm.

Den delvis öppna delen av AMF Fastigheters nya kontor kommer att vara influerad av hösten, årstiden då naturen bjuder in till en sprakande färgkavalkad i varma, dova färger. Denna ombonade, varma del ska inspirera till möten, erfarenhetsutbyte och samarbete. 

Den delade ytan ska inredas i vårens tecken, vars inredning och former ska inspirera till att vara öppen för det nya. Här ska kreativitet och nytänkande ta form. 

Slutligen, den interna kontorsdelen inreds i sommarens färgprakt och fruktrikedom. Den ska mana till arbetsro och eftertänksamhet, för att skörda frukterna av idéerna från våren.

– En vetenskaplig undersökning visade att människor som efter en operation hade fönsterutsikt över natur istället för ett tegelhus, behövde mindre medicin och blev friskare fortare. Det finns många studier som visar att upplevelse av natur, färg, form, mönster, ljus och ljud, även när vi själva skapar den, har makten att påverka oss positivt, både psykiskt och fysiskt. Vi behöver tänka funktion men också utseende och upplevelse när vi inreder kontor, säger Lena Lid Falkman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstad Universitet som samarbetar med Merry Monday.

AMF Fastigheter flyttar in i sitt nya kontor i april 2024.


Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer