Arbetsplatser utomhus planeras till inflyttningen 2021

 
Arbetsplatser utomhus planeras till inflyttningen 2021På Kungspassagen planeras det för utegym och utearbetsplatser. Med utegym, WELL-certifiering och arbetsplatser utomhus blir Kungspassagen i Uppsala en fastighet med människors hälsa och välmående i första rummet. En vital och annorlunda kontorsmiljö där nu revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har tecknat avtal om att hyra cirka 800 kvadratmeter för inflyttning i slutet av 2021.

Kungspassagen planeras bli Uppsalas första WELL-certifierade fastighet. WELL är en internationell byggstandard som fokuserar på människors hälsa och välmående och tar sin utgångspunkt i sju koncept; luft, vatten, kost, ljus, motion, klimat och mentalt välbefinnande. Undersökningar visar att människor som arbetar i en WELL-certifierad lokal eller fastighet ökar både sin produktivitet och sitt välmående. Inriktningen på hälsa är något som Grant Thornton kommer att ta vidare in i sina lokaler.

”Det känns helt rätt för oss att flytta till en fastighet med hälsan i fokus. Det är en viktig del av att vara en hållbar arbetsgivare och rådgivare till våra kunder. I de nya lokalerna kommer vi kunna jobba ännu mer på att utveckla och effektivisera våra arbetssätt, genom att kundteamen får bra ytor för fysiska möten med varandra och med våra kunder. Samtidigt stärker vi upp de digitala möjligheterna i samband med flytten”, säger Isabella Caruso, kontorschef på Grant Thornton i Uppsala.

På Kungspassagen planeras också för utegym och utearbetsplatser för att inspirera fler att upptäcka fördelarna med att jobba utomhus. Något som Castellum för övrigt introducerade redan 2016 med konceptet WorkOUT.

”Vi tillbringar i genomsnitt 90 procent av tiden inomhus. Det är på tok för mycket. Bättre välbefinnande, minskad stress och ökad kreativitet är bara några av många positiva effekter som forskningen visar att vi får av att vistas utomhus. Vi är glada över att kunna skapa dessa nya, attraktiva arbetsplatser i Uppsala där efterfrågan på centrala kontor är stor.” säger Robert Ahlstedt, affärsområdeschef för Castellum i Uppsala.

I dagsläget är 80 procent av kontorslokalerna i Kungspassagen uthyrda.

Taggar

Stockholm

 

Lediga lokaler