Arkitekter satsar stort på laboratorier

 
Arkitekter satsar stort på laboratorierLINK Arkitekturs nysatsning på laboratorier leds av Jan Olli och Kersti Löhman. Foto: Malin Nerby LINK Arkitektur har en nästintill unik laboratoriekompetens som innefattar både inredningsarkitektur och arkitektur. Dessa två kompetensområden är tätt sammanlänkade i laboratorieprojekt. Nu breddas satsningen ytterligare.

Laboratorier är en förutsättning för innovation och såväl näringslivet som allmänheten engagerar sig i forskning kring medicin, energi och industri med avancerad teknologi. LINK Arkitektur har arbetat med några av världens mest avancerade anläggningar med tekniska och logistiska lösningar på spjutspetsnivå och extremt höga krav på hygien, säkerhet och sekretess. Nu är deras ambition att växa ytterligare inom grön tech, medicin, livsmedel och LifeScience. Här finns stor efterfrågan och potential.

Verksamhetens art och behov är helt avgörande för utformningen av laboratorier. Insidan och den verksamhet som ska pågå där är således central för utformningen av hela byggnaden och dess fasta installationer. Projekten är oerhört komplexa och funktionaliteten och effektiviteten styrande. 

Kersti Löhman på LINK Arkitektur menar ändå att gestaltning och arbetsmiljö måste prioriteras parallellt med teknik och funktion, inte minst för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga miljöer för att behålla och attrahera spetskompetens från hela världen. Hon har 28 års erfarenhet som inredningsarkitekt, varav de senaste sju åren har tillägnats laboratorier.

– Arbetsmiljö är viktigt i alla områden. Utöver den kreativa utmaning som det innebär att utforma ett komplext laboratorium, handlar det om att gestalta utrymmen som värnar om personalen och ökar verksamhetens attraktivitet. Moderna och framtidssäkra laboratorier behöver både vara hållbara, flexibla, effektiva och attraktiva. En nyckel i det arbetet handlar om att skapa strukturer för samverkan och innovation, säger Kersti Löhman.

Arkitektur och inredning i samverkan

LINK Arkitektur har erfarenhet av både arkitektur och inredningsarkitektur av såväl ny- som ombyggnation, liksom av ombyggnation under pågående verksamhet. Att dessa kompetensområden samverkar sömlöst är en kritisk framgångsfaktor i så komplexa miljöer som laboratorier. 

För laboratorier handlar mycket av projektens hållbarhetsfokus om energiförbrukning, då det har allra störst potential att ge effekt på resultatet. Verksamheternas förbrukning är hög då de är beroende av både ventilation och teknik som kräver mycket energi. Befintlig inredning kan återbrukas i vissa ombyggnadsprojekt, men den allra största vinsten görs genom energieffektiviserande lösningar, energiåtervinning, nyttjande av solenergi etc.

Jan Olli är en av kontorets mest meriterade arkitekter med nästan 30 års erfarenhet av laboratorieprojekt.

– Våra beställare är experter på sin forskning och sina behov. Vi har stenkoll på lagar och krav. En perfekt matchning. Samtidigt är det viktigt att också kunna ifrågasätta beskrivna krav, arbetssätt m.m. och därigenom ibland bryta invanda tankemönster för gemensam förståelse av vad verksamheten egentligen behöver. Det är ett oerhört kreativt arbete att få ihop alla krav och behov där vi jobbar med både workshops och andra problemlösningsmetoder för att lösa svåra utmaningar. Ibland är det till synes omöjligt att till exempel få ihop alla flöden som inte får korsas, men jag älskar utmaningen, avslutar Jan Olli.

Taggar

Inför flytten

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer