Atrium Ljungberg tecknar grönt miljardlån

 
Atrium Ljungberg tecknar grönt miljardlånLife City i Stockholm. Bild: Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt låneavtal om en miljard kronor med Europeiska Investeringsbanken. Lånet är kopplat till projekten Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm.

Banklånet om en miljard kronor är det första som Atrium Ljungberg och Europeiska Investeringsbanken genomför tillsammans. Lånet har en löptid på åtta år efter att utbetalning skett, vilket kan göras inom en treårsperiod. Lånet ska användas till att finansiera uppförandet av två nya energieffektiva byggnader, Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Stockholm. Nybyggnationsprojekten uppnår EIB:s krav för "nearly-zero-energy buildings".

– Vi är väldigt glada att genomföra vår första finansiering med Europeiska Investeringsbanken och därigenom stärka vår finansieringsbas ytterligare. Lånet hos EIB ger oss även ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete uppskattas av bankerna vilket ger oss tillgång till långsiktig grön finansiering av bolagets energieffektiva nyproduktions-projekt, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg.

– EIB har under lång tid varit en stark förespråkare för energieffektiva byggnader i Sverige, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros, och fortsätter: Vi vet att bostäder och kontorsbyggnader har höga koldioxidutsläpp, främst på grund av ineffektiv isolering. I linje med den gröna återhämtningen från den pågående kris som nu råder, stödjer EIB helhjärtat denna typ av projekt, vilket har adderats till det stora antalet klimatrelaterade projekt som EIB har bidragit till att finansiera i Sverige de senaste åren, avslutar Thomas Östros.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer