Både energi och fokus i Greenhouse Solna strand

 
  • Humlegårdens satsning Greenhouse Solna strand får stort fokus på hållbarhet.

    Humlegårdens satsning Greenhouse Solna strand får stort fokus på hållbarhet.

  • Greenhouse Solna strand terrass.

    Greenhouse Solna strand terrass.

  • Greenhouse Solna strand innergård.

    Greenhouse Solna strand innergård.

Föregående
Nästa
 
Humlegården utvecklar 20 000 kvadratmeter nya moderna kontorslokaler i Solna strand med inflyttning i slutet av 2023. Greenhouse Solna strand erbjuder såväl puls och energi som avkoppling och fokus.

Genom satsningen på Korta gatan 10 i Solna strand tillförs en ny mötesplats och service som kommer att stärka hela stadsdelen.
 
– I arbetet med Greenhouse har vi tagit utgångspunkt i den variation man behöver under en arbetsdag och de kontraster som skapar en attraktiv plats. Från blandningen av digitala och fysiska möten till behovet av att kunna vistas både inomhus och utomhus och skifta mellan miljöer som bjuder på energi och platser för fokus och rofylldhet. Vi vill skapa platser där man vill vara och dit man vill återvända. Då krävs intressanta sammanhang och en föränderlig miljö som stödjer moderna arbetssätt och är attraktivt för medarbetarna. Viktigt är även serviceutbudet, där vi satsar på att erbjuda tjänster där man delar resurser på ett smart sätt och service som förenklar vardagen, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården i ett pressmeddelande.

Greenhouse erbjuder brett utbud av välutrustade mötes- och konferensrum, mindre arbetsrum utrustade för digitala möten samt gemensamma arbetsplatser i den öppna miljön. För större sammanhang finns en hörsal för 135 personer och även byggnadens atrium kan användas för event och föreläsningar. 

Huset får också gym, omklädningsrum och bastu samt en studio för exempelvis yoga och meditation. Här finns även tillgång till tjänster som förenklar vardagen, såsom paketskåp, kemtvättsinlämning och lånecyklar. Cykelpendlare erbjuds utmärkta parkeringsmöjligheter, laddstationer med lås för elcyklar samt omklädningsrum med dusch. 

Återbruk står i centrum

I satsningen används klimatsmart teknik och återbruk står i centrum. Detta innebär till exempel att innertak, glaspartier och dörrar återanvänds och restaureras i största möjliga mån. Ytterligare ett initiativ kopplat till återbruk är arbetet med belysningsarmaturerna, som byggs om och omvandlas till moderna närvaro- och dagsljusstyrda LED-armaturer.

På taket installeras solceller, vars elproduktion gör att fastighetens elförbrukning minskar med nästan 30 procent. Närvaro- och temperaturstyrd ventilation gör att inomhusklimatet anpassas efter hur ytorna används. 

Grönska skapar trivsamma miljöer och bidrar till den biologiska mångfalden. Ambitionen är att miljöcertifiera Greenhouse Solna strand enligt BREEAM In-Use, nivå Very Good.

– Namnet Greenhouse Solna strand tar utgångspunkt i att vi vill skapa en plats där både människor och företag kan växa. Vi har ett stort fokus på hållbarhet och grönskan spelar en viktig roll på platsen, både inomhus och utomhus. Tillsammans med den karaktäristiska tegelarkitekturen samt husets gröna takterrass och innergård låg liknelsen med ett växthus nära tillhands. En intressant detalj i sammanhanget är även att många gamla kvartersnamn runtomkring kopplar till växtlighet, odling och trädgård på olika sätt, säger Anna Kullendorff.