Bildar allians för bättre inomhusmiljöer

 
Bildar allians för bättre inomhusmiljöerHealthy Indoors vill sprida kunskap om hur vi kan skapa hållbara och hälsosamma inomhusmiljöer. Den nybildade alliansen Healthy Indoors delar ambitionen att öka medvetenheten kring betydelsen av en hälsosam och hållbar inomhusmiljö. Camfil, Condair, Fagerhult och Swegon har gjort gemensam sak.

dag tillbringar vi 90 procent av vår tid inomhus. Med en större förståelse för hur våra inomhusmiljöer påverkar vårt välbefinnande och vår produktivitet, blir det lättare att ta steget mot nödvändiga förbättringar.

Det finns standarder och förordningar som vägleder fastighetsägare, arkitekter, byggföretag och arbetsgivare, men alliansen tycker att dessa åtgärder inte når hela vägen fram. De ger heller inte den grund som behövs för att skapa de hälsosamma, produktiva inomhusutrymmen vi behöver.

– Trots de omfattande vetenskapliga bevis som finns, upplever vi att företag och konsumenter vet väldigt lite om hur oerhört stor inverkan inomhusklimatet har på vår hälsa och produktivitet, säger Silvia Petroni, Head of Strategic Marketing, Condair Group.

Initiativet omfattar för närvarande företag inom ventilation, inomhusklimatkontroll, belysning, luftfuktighet och filtrering. Alliansen vänder sig till allmänheten, fastighetsägare, branschfolk, specialister, till forskningsvärlden och till statliga institutioner och myndigheter i syfte att utbilda, informera och öka medvetenheten.

– Med tanke på att allt fler drabbas av allergier och andra hälsoproblem som beror på sin inomhusmiljö, tyckte vi att det var dags att förklara och visa hur enkelt det är att komma till rätta med problemen, säger Mikael Börjesson, Competence Director på Swegon Group.