Business Region Göteborg om byggboomen

 
Business Region Göteborg om byggboomenPär Abrahamsson och Jakob Torell kan höras i nya podden Business Göteborg. Nordens högsta byggnad och en helt ny skyline tar form just nu i Göteborg. Minst 1000 miljarder investeras i fastigheter och infrastruktur till 2035. Vi låter Business Region Göteborg berätta om sin nya podd där man diskuterar byggplanerna.

Vi presenterade nyligen Byggfaktas senaste rapport som visar att Göteborg går mot strömmen och bygger för fullt. Varför byggs det just nu, hur är tillgången på mark och hur samarbetar staden och näringslivet för att utveckla Göteborg? Det diskuteras i podden Business Göteborg.

– Vi har fått upp kapaciteten inom staden för att möjliggöra all den här utvecklingen. Men framförallt handlar det också om den starka konjunkturen, och ett uppdämt behov också av nya kontorsytor i Göteborg, säger Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare inom stadsutveckling på Business Region Göteborg.

Enligt Business Region Göteborg har det under lång tid lagts stora resurser i stadsutveckling från stadens sida för att göra ytor byggklara, men tillgången på byggbar mark är ändå ansträngd.

– De sista åren har vi sett en ökad efterfrågan för företag inom tillverkning som behöver nya ytor för lager när det har blivit allt dyrare att frakta sina varor och just-in-time-leveranserna har fått stå tillbaka. Många vill till och med flytta hem sin produktion. Samtidigt tar e-handelslager mer yta i anspråk.

Business Region Göteborg bidrar med att analysera behoven på 5-10 års sikt som underlag till kommunerna för att pressa fram byggbar mark. Men hjälper också företag som akut söker nya ytor att få kontakt med lämpliga fastighetsägare.

– Marktillgången är den primära utmaningen för oss. Vi har tusentals jobb som står och väntar där man har tagit beslut och vill flytta till Göteborgsregionen, men där vi just nu inte har ytor att erbjuda.

Jakob Torell, grundare och vd på Next Step Group har erfarenhet av att arbeta tillsammans med kommunen redan från tidigt skede, med Nya Hovås som framgångsexempel. Nu utvecklar han området GoCo i Mölndal utifrån samma långa perspektiv, tillsammans med bland annat AstraZeneca och kommunen för att forma ett attraktivt Life Science-kluster. Mölnlycke Health Care har exempelvis tagit beslut att flytta dit.

– Frågan om flexibla detaljplaner är jätteviktig, och något som jag också tycker har blivit mycket bättre i Göteborg med tiden. Det kan vara takhöjder, eller det kan vara inriktningar på verksamheter och sådär. Om vi har en mer flexibel detaljplan så kan vi skjuta in och ut fasader och skapa små fina ytor emellan. Det handlar ju också om en förtroendefråga mellan kommunen och branschen, säger Jakob Torell.

– Vi som representerar branschen säger alltid att det i slutändan är kunderna som styr. Så ska vi vara attraktiva och vi ska locka hit arbetstillfällen och kunna bygga fina projekt så måste vi ha flexibla detaljplaner.

Pär Abrahamsson håller med. Flexibiliteten är jätteviktigt.

– Du har en tanke år ett när du startar och sen när det är år fem då kan världen se helt annorlunda ut. Tänk bara på pandemin. Så det gäller att jobba långsiktigt och framåtlutat skulle jag säga. Nu finns ju möjligheten att i större utsträckning jobba hemma. Om du då har ett oinspirerande kontor – varför ska du åka in till kontoret och arbeta då? Så det ligger ju mycket i arbetsgivarens intresse att faktiskt ha ett bra kontor som ligger i ett bra läge och det ska vara lätt att ta sig dit, säger Per Abrahamsson.Taggar

Göteborg