Bygger nytt vid porten till Stockholm

 
Bygger nytt vid porten till StockholmVästberga Entré, vid södra infarten till Stockholm, får en framträdande kontorsdel i flera våningsplan. FastPartner planerar cirka 60 000 kvadratmeter nya kombinationslokaler i Västberga industriområde. Västberga Entré blir en profilbyggnad med kontor i flera våningsplan, lager och lättare industrilokaler med inflyttning 2019.

FastPartner har en hel del fastigheter i Västberga, där bland annat Sandvik bedriver högteknologisk forskning och produktion.

– I takt med att Stockholm växer och det byggs fler bostäder försvinner många industriområden. Västberga är ett av de områden som Stockholms stad har angett som verksamhetsområde även framgent i sina översiktsplaner och området lämpar sig extra bra för mindre logistikföretag som servar kunder i city och vill ha kombinationslokaler med kontor, mellanlager och eventuellt produktion. Vi har två tomter där vi nu planerar för den här typen av lokaler, säger Christopher Johansson, marknadschef på FastPartner.

I en första etapp byggs cirka 30 000 kvadratmeter, där detaljplanearbetet precis drar igång. Byggstart är planerad till slutet av 2018 och inflyttning 2019. Det finns byggplaner på totalt 60 000 kvadratmeter.

– Tegelfasaden behålls på en befintlig byggnad på platsen, som ger en industrikaraktär till de nya kvarteret som vi kallar Västberga Entré. Höghusdelen kommer att bli en profilstark och välkomnande port till området.

Nästgårds ligger också Västberga handelsområde och Christopher Johansson kan även se att det blir handelsytor i bottenplan.

Västberga ligger strategiskt vid Stockholms södra infart vid E4:an och Södra Länken (riksväg 75).

– Vi märker en stor efterfrågan på lokaler här. Med direktanslutning till E4:an/E20, Essingeleden och Södra Länken samt närheten till city gör området till en utmärkt knutpunkt för närdistribution av varor till Stockholms city. Det är heller inte långt till tunnelbana vid Telefonplan för de anställda som väljer kollektivtrafiken.

FastPartner har cirka 60 000 kvadratmeter kombinationslokaler i Västberga och cirka 140 000 i Lunda med omnejd, ett likvärdigt område i Spånga, väster om Stockholm.

– Lunda går mot samma utveckling som Västberga, med en större andel mindre logistikföretag som vill sitta nära city men också rena kontor. Här kan vi erbjuda kombinationslokaler, kontor och handelsytor för både mindre och större företag. Läget är utmärkt intill E18 och det tar endast 15 minuter att ta sig in till city. Här finns både tunnelbana och pendeltåg, Hjulsta respektive Spånga station, avslutar Christopher Johansson.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler