Byggfakta och CityMark kliver fram i Almedalen

 
Byggfakta och CityMark kliver fram i AlmedalenMånga intressanta seminarium att se fram emot i Almedalen den 25-28 juni. Byggfakta Sverige, där CityMark ingår, storsatsar under årets Almedalsvecka som pågår 25-28 juni. CityMark Analys, Byggvärlden och Fastighetssverige arrangerar egna seminarium på Samhällsbyggararenan.

Det är stort tryck på årets Almedalen, som är en av höjdpunkterna för bygg- och fastighetsbranschen. Under veckan i Visby den 25-28 juni samlas en mängd beslutsfattare inom näringslivet och politiken. I det officiella programmet finns inte mindre än 369 evenemangspunkter som innehåller ordet "bygg" och 156 stycken som innehåller ”fastighet”.

Byggfakta med sina varumärken inom bygg- och fastighet står som arrangör för tre seminarier den 26 juni som kommer fokusera på stora samhällsutmaningar som ekonomi, klimat, digitalisering och kriminalitet.

– Vi tycker det är viktigt och givande att medverka i Almedalen för att kunna bidra till en mer transparent bygg och fastighetsmarknad. En marknad där vi tillsammans med kunder, uppgiftslämnare och samarbetspartners vill utveckla och skapa mer värde för alla oss som verkar i branschen, säger Daniel Roos, affärsområdeschef Property. 

– Är man en marknadsaktör med mycket data och information om marknaden så är det också viktigt att försöka bidra till att öka kunskapen om hur den fungerar och vad som kan förbättras. Almedalen är då en utmärkt plattform för seminarier, diskussioner och möten, säger Tor Borg, analyschef, Citymark Analys / Byggfakta.

Här följer Byggfaktas seminarieprogram på Samhällsbyggararenan:


När kommer vändningen på bygg- och fastighetsmarknaden?
Många fastighets- och byggbolag har gått igenom ett stålbad de senaste två åren. Hur nära är vändningen? Behövs det politiska åtgärder för att det överhuvudtaget ska vända? Välkommen till en diskussion om framtidsutsikterna för två mycket viktiga sektorer. Vad kan politiken göra för att vända utvecklingen? Kommer bostads- och byggpolitiken att fortsätta präglas av skyttegravskriget mellan olika intressen, ovilja att kompromissa och avsaknad av långsiktig politik?

Datum: 26 juni, 09.00-09.25

Moderator: Tor Borg, CityMark Analys
Medverkande: Katrin Wallensjö, Affärschef Analys SVEFA 
Tomas Ernhagen, Chefekonom Fastighetsägarna
Maryrose David, Analyschef Savills

Arrangör: Byggfakta & CityMark Analys 

 
Hur kommer vi till rätta med byggkris och kriminalitet?
Om inget görs kan notan för byggkrisen komma att kosta hisnande 1000 miljarder kronor. Detta samtidigt som vi upplever ett mycket allvarligt klimathot och en skenande arbetslivskriminalitet. Hur jobbar de stora byggjättarna i den här marknaden; vilka möjligheter och utmaningar ser man?

Datum: 26 juni 09.30-09.55

Medverkande: Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke
Markus Brink, vd, Brixly
Mårten Othérus, vd, Nordr Sverige
Jessica Löfström, vd, Ansvar & Säkerhet
Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soup

Arrangör: Byggvärlden 

 
Hur kan fastighetsbranschen bli mer digital och klimatmogen?
Bygg- och fastighetssektorn står för en väsentlig andel utsläpp av växthusgaser. Vilka initiativ tas i branschen för att komma tillrätta med detta? Vilka politiska åtgärder behövs?

En förutsättning, inte bara för samhällsbyggnadssektorns väl och ve, utan för hela samhället i stort är att vi kommer tillrätta med de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Hur påverkas bolagen av det rådande kärva omvärldsläget gällande nödvändiga investeringar och resurser i det här avseendet?

Och hur kan satsningar på digitalisering/proptech i fastighetsförvaltningen bidra till en mer hållbar byggd miljö? Hur jobbar de stora fastighetsjättarna med frågorna, vilka möjligheter och utmaningar ser man? Och vilka politiska beslut behövs för att underlätta/möjliggöra detta?

Datum: 26 juni 16.30.17.00

Moderator: Emelie Löthgren, A Beautiful Soap
Medverkande: Johanna Skogestig, vd, Vasakronan
Thomas Erséus, vd, AMF Fastigheter
Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan 

Arrangör: Fastighetssverige

Här hittar du hela Almedalsprogrammet

 


 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer