Bygglov för Trikåfabriken 8 i Hammarby Sjöstad

 
Bygglov för Trikåfabriken 8 i Hammarby SjöstadFlygvy över Trikåfabriken 8 i Hammarby sjöstad. Illustration: Walk the Room. Sedan 2018 har AIX Arkitekter tillsammans med Fabege utvecklat Trikåfabriken 8 i Hammarby sjöstad. Det ska bli en modern kontorsfastighet där de befintliga industribyggnaderna återanvänds samtidigt som ytterligare 13 000 nya kvadratmeter tillskapas genom på- och tillbyggnader.

– Vi är väldigt glada för att bygglovet nu gått igenom, det ger oss möjlighet att fortsätta i projektet och skapa något nytt i samklang med de ursprungliga industribyggnaderna, säger Sebastien Corbari som är ansvarig arkitekt hos AIX Arkitekter.

De nya tilläggen har en konstruktion av massivträ vilket kombinerat med bevarandestrategin minimerar projektets miljöpåverkan. Att förnya staden med utgångspunkt i byggnaderna på platsen är ett tillvägagångssätt som är väl förankrat i AIX kompetens och arkitektursyn; det befintliga som en värdefull resurs är den bästa vägen mot ett hållbart byggande.