Byggstart för The Parkside i Göteborg

 
Byggstart för The Parkside i GöteborgLINK Arkitektur har gestaltat The Parkside på Masthuggskajen i Göteborg. Bild: Visulent På bästa läge vid Masthuggskajen i Göteborg har LINK Arkitektur gestaltat ett nytt kontors- och bostadshus, på uppdrag av Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter. The Parkside det högsta huset i Sverige att kläs med återbrukat tegel.

Ett nytt kvarter med 18 våningar uppförs vid Masthuggskajen, Göteborgs stora stadsutvecklingsområde där en ny halvö anläggs för att öppna upp staden mot älven. LINK Arkitektur vann uppdraget i ett parallellt uppdrag och har hämtat inspiration från andra viktiga hamnstäder som New York, Rotterdam, Hamburg och London.

– Det känns riktigt bra att nu få sätta spaden i marken och börja bygga vårt nya kvarter The Parkside i samverkan med Riksbyggen. LINK Arkitektur har gjort ett fantastiskt arbete och skapat ett kvarter med internationell atmosfär som kommer att leva 24/7. Att starta ett projekt med fokus på både kontor och bostäder samt att få tillföra hyresrätter till staden känns väldigt bra, säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingsansvarig på Elof Hansson Fastigheter.

Bostäder, kontor och handel

Projektet genomförs som en tredimensionell fastighetsbildning, där Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter delar fastigheten horisontellt. Byggnadsvolymen delas upp i två förskjutna huskroppar, vilket både stödjer gatans karaktär och ger goda dagsljus- och utsiktsförhållande. I bottenplan ska restauranger, kaféer och butiker ta plats och bidra till ett färgstarkt folkliv. Mot nya Masthuggsparken planeras uteserveringar med sol från morgon till kväll. Kontoren får generösa terrasser som vänder sig ut mot stadens puls och kopplar samman bottenvåningarna och gatan.

The Parkside blir det högsta huset i Sverige att förses med återbrukat tegel samt detaljer av mässing och trä. Detta är möjligt genom storskaligt återbruk av tegel som tillvaratas från byggnader som har rivits. Teglet testas, rensas och CE-märks på samma sätt som nyproducerat tegel. Den största skillnaden är att återbrukat tegel ger 96 procent minskade koldioxidutsläpp jämfört med nytillverkat tegel. Den vackra patinan kommer på köpet.

– Riktigt bra arkitektur är hållbar, i alla aspekter av frågan. Social hållbarhet kan handla om att öppna upp bottenvåningar för att bidra till folkliv och trygghet, men också att tillgodose olika typer av bostäder. The Parkside är ett så kallat Mixed Use-kvarter och blandar såväl hyresrätter och bostadsrätter som kontorslokaler och verksamhetsytor, allt inom samma tegelskal och med samma grad av detaljering. Det är en viktig fråga för att få en genuin blandstad. Även gestaltning är en hållbarhetsfråga eftersom den mest hållbara byggnad är den som älskas och inte rivs, säger David Saand, arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur.

The Parkside på Masthuggskajen ska stå klart 2027.

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer