Cykelfabrik blir centrum för life science

 
Cykelfabrik blir centrum för life scienceBild: Olink Det svenska life science-bolaget Olink flyttar in i Cykelfabriken i Uppsala – en lokalhistorisk industribyggnad om 7 400 kvadratmeter. Ansvarig inredningsarkitekt för fastighetens omvandling från multi- till singletenant är Studio Stockholm Arkitektur och i gestaltningen står högteknologiska lösningar och mänskliga värden i fokus.

Uppsalabaserade bioteknikföretaget Olink Proteomics har växt kraftigt de senaste åren och planerar för fortsatt expansion framåt. Detta var anledningen till att man under år 2020 tog beslut om att etablera ett nytt gemensamt huvudkontor, jämfört med de sju olika adresser man tidigare suttit på. Studio Stockholm anlitades tidigt i processen som strategisk rådgivare med ansvar för fastighetens övergripande gestaltning. När man nu presenterar det nya konceptet så är det med fokus på att spegla det innovativa, högteknologiska och mänskliga som utgör kärnan i Olinks verksamhet, samtidigt som det ska stötta visionen om ett Olink – såväl nationellt, som globalt.

– Olink är ett otroligt spännande bolag och en viktig arbetsgivare för det lokala näringslivet. Att såväl strategiskt som praktisk få tolka hur framtidens life science tar sig uttryck i den fysiska miljön känns därför som ett lika delar roligt som viktigt uppdrag, säger Karolina Nyström, ansvarig inredningsarkitekt på Studio Stockholm.

De nya lokalerna ska inrymma både laboratorium och kontorsplatser. För att skapa ett mer omfattande ljusinsläpp kommer den djupa huskroppen att öppnas upp mellan de fyra våningarna och göra plats för ett atrium som agerar byggnadens primära vertikala kommunikationsstråk. Interiört kommer bjälklagen i betong att slipas och samsas med varma träpaneler samt rostfri plåt som agerar laboratoriereferens. Exteriört kommer en tydlig entré att tillskapas samtidigt som håltag görs i den slutna huskroppen för att förbättra dagsljusinsläpp och möjliggöra en transformation av den gamla fabriken till en samtida arbetsplats.

– Det här är ett stort och viktigt steg för såväl vår affär som vår kultur. Vår globala närvaro i en högteknologisk bransch betyder att vi behöver ett huvudkontor som skapar bästa möjliga förutsättningar för både innovation och samarbete för att fortsätta ligga i framkant. Det blir en plats att fortsätta växa på – tillsammans, säger Jon Heimer, vd på Olink.

Cykelfabriken var under 1900-talets mitt norra Europas största cykeltillverkare, och fastighetens historiska attribut är också något Studio Stockholm har valt att förvalta i gestaltningen. Bland annat kommer man att återställa den takträdgård som tidigare återfunnits på översta våningsplanet och i den tidigare personalrestaurangen bevaras det befintliga marmorgolvet.

– Det finns något oerhört spännande i att ta sig an en fastighet som tidigare har huserat en lokal spjutspetsindustri, och som nu blir plats framtidens motsvarighet. Det är en fin båge mellan två industrier med stor betydelse för svensk export, om än med den skillnaden att innovationen då var cyklar medan den idag är proteinanalys, säger Karolina Nyström.

Inflytt för de drygt 450 medarbetarna är planerat till andra kvartalet 2023.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer