Cykelhus för pendlare byggs i Göteborg

 
Cykelhus för pendlare byggs i GöteborgCykelparkeringshuset får vita fasader istället för grå som på denna tidiga bild. Illustration: Trafikkontoret Göteborgs Stad För att göra det lättare för pendlare och andra att kombinera cykel- och kollektivtrafik planeras nu stora cykelparkeringshus vid större stationer och byteshållplatser i Göteborg. Det första byggs vid Gamlestadens nya resecentrum och får plats för 700 cyklar.

Trafiknämnden har nu beslutat att bygga detta första cykelhus i Gamlestaden, Göteborg.

– Genom att erbjuda en lättillgänglig, säker och bekväm cykelparkering kan fler resenärer cykla antingen den första eller den sista delen av sin resa, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Cykelhuset i Gamlestaden får plats för 700 cyklar i tre våningar. Det ska ligga 50 meter från Gamlestadens resecentrum och till de olika tågen, spårvagnarna och bussarna blir det mellan 30 och 100 meter. Förutom för vanliga cyklar blir det platser för till exempel lådcyklar, cyklar med släpkärror och andra typer av specialcyklar. I huset går det också att tryggt lämna sin cykel över natten, eftersom det är upplyst, kameraövervakat och med en perforerad plåtfasad som gör att det går att se både in i och ut från huset.

Cykelhuset beräknas kostar 25 miljoner kronor att bygga, pengar som tas från stadens befintliga investeringsplan för cykelsatsningar. Att sedan driva och underhålla anläggningen beräknas kosta cirka en miljon kronor per år, pengar som trafiknämnden begär att kommunfullmäktige ska utöka nämndens driftbudget med.

Gamlestaden resecentrum, där tåg, spårvagnar och bussar möts, invigs i augusti i år. Cykelhuset kommer dock kunna stå färdigt först runt årsskiftet 2019-2020.

Också vid den kommande tågtunneln Västlänkens tre stationer – Centralstationen, Haga och Korsvägen – planeras stora cykelparkeringsanläggningar av den här typen. Antingen under mark eller, som i Gamlestaden, ovan mark.

– Sådana här cykelhus finns redan i Malmö, vid Citytunnelns tre stationer där och det är spännande att vi nu är på gång också här i Göteborg, säger Malin Månsson på trafikkontoret.


Jenny Marcuson Fors

Taggar

Göteborg

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer