De har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster

 
De har Sveriges nöjdaste kontorshyresgästerHufvudstaden vinner även i år Fastighetsbarometern i kategorin storbolag. Hufvudstaden har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster i kategorin Storbolag. Det visar årets Fastighetsbarometer, där Pembroke hamnade i topp bland små/medelstora bolag.

Nu är vinnarna korade i Fastighetsbarometern Kontor 2022. Vinnare i kategorin Storbolag är, precis som i fjol, Hufvudstaden med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 86. Pembroke toppar listan i kategorin Små/medelstora bolag med ett NKI på 89. 

"Jag vill framföra ett stort tack till våra kunder som via sitt deltagande i undersökningen hjälper oss att löpande utveckla och förbättra vår verksamhet. Hufvudstaden prioriterar att ha egen personal inom förvaltningen och undersökningsresultatet visar tydligt att det har en positiv inverkan på kundnöjdheten”, säger Anders Nygren, VD Hufvudstaden."

"Vi är mycket glada över att våra kontorshyresgäster återigen uppger sig vara de nöjdaste i Sverige. Våra hyresgäster är kärnan i vår verksamhet och att få detta erkännande för vårt arbete är en mycket fin utmärkelse. Fastighetsbarometern är ett viktigt verktyg för att identifiera våra förbättringsområden och vi uppskattar våra hyresgästers stora engagemang i undersökningen, säger Kristin Willerstöm, Regional Director Nordics”.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet steg i år med 1 enhet till 77 på en 100-gradig skala, vilket är det högsta uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. Det som starkast driver kundnöjdheten i år är Kundkontakten, Prisvärde och Information.

"Att NKI ökar ännu en enhet i år är remarkabelt, det visar på ett stort engagemang bland alla ingående företag i Fastighetsbarometern. Återigen ser vi att kontakten med hyresgästerna väger tungt. Att hyresvärden arbetar mer proaktivt, är lyhörd samt är engagerad är det som hyresgästerna gillar och som är avgörande för hur framgångsrika fastighetsbolagen är i sin kundnöjdhet, säger Amanda Lantz, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group. "Vi ser också att lojaliteten hos befintliga kunder är bland det säkraste och viktigaste för företag att fokusera på i osäkra tider".

SEB/Novier Real Estate (tidigare Novi) ökade sitt NKI med 4 enheter och vinner därmed även årets NKI-förbättring. 

Taggar

På kontoret