De kan bli Sveriges bästa städföretag

 
De kan bli Sveriges bästa städföretagSmartaVal, Meritum i Sverige och Kundpartner Syd är finalister i kategorin Årets Glansföretag. Vinnarna i städbranschens pris Clean Bright Awards 2020 utses den 7 oktober. Här är årets finalister:

Priset Årets Städare

Städare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på arbetsplats och städuppdragen kan variera från dag till dag. Årets städare är flexibel, tar egna initiativ och kan snabbt lösa problem med allt från smittspridning till golvvård. Årets städare är en person som har kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om olika material och rengöringsprodukter. Dessutom kunskap om bra arbetsteknik för att undvika belastningsskador.

Finalister:

Milan Gajic, Kundpartner Syd

Juryns motivering:

Milan är behjälplig i precis allt man i ett städ- och serviceföretag kan råka ut för, såsom specialstädning, reparation av maskiner och nytänkande när det gäller ergonomisk hållbarhet. Behövs det ett nytt redskap för att hantera ett uppdrag lättare så är inte Milan sen med att uppfinna detta, såvida han inte har hittat det hos någon leverantör. Utöver detta är Milan en mästare på att hjälpa till att räkna på nya uppdrag, skriva offerter, utföra kvalitetskontroller och har en väldigt god relation med både kunder och kollegor. Flexibilitet är en av Milan stora styrkor och Milan har alltid en idé genom att fokusera på möjligheterna och därigenom lösa problemet. Han bidrar även väldigt mycket i företagets gemensamma målMilan är en av devassaste spjutspetsarna och har utvecklats enormt mycket sedan starten 2016.

Zdenko Ramovic, Kundpartner Syd

Juryns motivering:

Zdenko är en trogen och arbetsam medarbetare, som alltid är kunden till lags. Med sin otroligt breda kunskap i golvvård, maskiner av olika slag, höghöjdstäd, fönsterputs och inte minst med de nya metoderna med att hålla borta smittspridning hos våra kunder, visar Zdenko ännu en gång hur värdefull han är för vårt företag och våra kunder. Zdenko har under flera månader ansvarat för att en hel fabrik med ca 1000 arbetande personer sluppit smittspridning av Coronaviruset, vilket verkligen är ett mervärde för kund och de personer som arbetar runt denna fabrik.

Juan Perez, ALLIANCE+

Juryns motivering:

Juanär en person som man alltid kan räkna med. Han sprider arbetsglädje och utför våra servicetjänster på ett professionellt sätt. När vi under mars 2020 fick vårt första bekräftade Covid-19 smitta på ett kontor och kundens önskan var att sanering skulle genomföras direkt, sa Juan ja direkt. Det man ska ha med sig här är att många lokalvårdare var livrädda för att vistas i smittade lokaler och ännu mindre utföra någon sanering av Covid-19 som var något helt nytt och främmande för oss alla. Juan har en förmåga att kunna lugna många av sina kollegor som har varit mycket oroliga. Tack vare Juans förklaringar och lugna sätt till sina kollegor så har det stärkt våra team avsevärt mycket och alla har fått arbetsro även under denna pandemi. Juan är väldigt omtyckt av våra kunder och blir ofta hyllad i våra enkätundersökningar som en mycket professionell, positiv och serviceinriktad medarbetare.


Årets Miljöföretag

Kategoripartner: Städbranschen Sverige

Priset delas ut till ett företag eller verksamhet som på ett föredömligt, inspirerande och aktivt sätt bidrar till att branschen i stort utvecklas hållbart! Företaget eller verksamheten ska själva tydligt integrera hållbarhetsfrågor i sin affärsstrategi och ta långsiktigt ansvar för den egna påverkan i branschen, samhället och ekosystemet. Företaget eller verksamheten ska ansvara för att bygga goda relationer, arbeta långsiktigt och integrera perspektiven – social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet i sin vardag! Det är avgörande att företaget eller verksamheten lever som de lär för sin egen del men också för sina kunder och sina medarbetare!

Finalister:

InnuScience – Joachim Åhlander

Juryns motivering:

För sitt stora engagemang för ett hållbart sätt att rengöra, städa och underhålla ytor med goda bakterier hämtade från naturen! Bioteknik ger positiva effekter såväl för människan, samhället och ytor, skapar god ekonomi och ger positiva miljöeffekter med kortare tvättid och minskad energiåtgång. Tex. skonsam tvätt av textilier, som moppar och dukar, sker på så låga temperaturer som 30–40 °C med högeffektivt rengörande resultat. Tvätt vid låga temperaturer ger också hållbara resultat på städmaterialet där livslängden ökar med 30–50% tack vara den låga tvättemperaturen. InnuScience har sedan 90-talet gjort fantastiska insatser för ett renare och bättre städsverige!

ISS Facility Services, Ola Bäck

Juryns motivering:

ISS Facility Services har under många år haft ett aktivt och systematiskt miljöarbete. Ett kvitto på det var när ISS Städtjänst i Sverige var ett av det första rikstäckande större bolagen som blev svanencertifierade 2014 och har haft svanenlicens sedan dess. I huvudsak skall miljömärkta rengöringsmedel användas. Medel som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen är förbjudna och betydligt mindre mängder av rengöringsmedel får användas. Mängden avfall i form av förpackningar och avfallspåsar hålls också så låg som möjligt. Man arbetar även aktivt med ruttoptimering och minskad koldioxid vid transporter.

I ISS CSR arbete finns en årsklocka med olika aktiviteter där hela företaget medverkar så att alla medarbetare får känna att man kan bidra till ett bättre samhälle och miljö. Till exempel plogging där man kombinerar rörelse med att plocka skräp.

Nylands Städ Ann-Christine Lundqvist,

Juryns motivering:

Nylands Städ har under alla år jobbat för att värna om en bra miljö och arbetsmiljö. Ständigt varit lyhörd över innovationer som händer i branschen. Arbetat för att höja standarden i branschen, att få anställda och kunder att förstå vikten av yrket och miljöarbetet. Skapa glädje i arbetet som i sin tur resulterar i kvalitet för kunderna. Att ständigt vara de bästa.


Årets Glansföretag

Glansföretag är ett företag som satsar på att stärka både varumärket och sitt arbetsgivarrenommé. En framsynt personalpolitik kombineras med affärsutveckling och kundfokus. Vinnaren symboliserar branschens framtidstro som attraherar kunder och medarbetare.

Finalister:

SmartaVal

Juryns motivering:

SmartaVal har funnits sedan 2012 och har genom åren vuxit organiskt vilket inte alltid är lätt med stora aktörer som konkurrenter. Trots alla motgångar har de engagerat sig i sitt miljöarbete med klimatpakten och smarta arbetsmetoder och använt städmaterial för att minska belastningsskador hos personalen. Företaget har motiverad, välutbildad och proaktiv personal som inspireras och utvecklas av kompetenta ledare. Sjukfrånvaro och personalomsättning är väldigt låg. Genom engagerad personal har företaget lyckats med att fortsätta erbjuda tillhörande servicetjänster. Med de olika servicetjänster samlade på ett och samma ställe sparas både de egna och kundernas kostnader och tid. Företaget har prisats för en framgångsrik personalpolitik och för sitt ledarskap.

Meritum i Sverige

Juryns motivering:

Meritum är stabilt och välskött och har i dag 38 anställda, god ekonomi och starka nyckeltal. "Meritum-andan", står för ordning och reda, trygghet och ärlighet, tydlighet och långsiktighet i såväl personalomsorg som kundvård. Miljö- och hållbarhetsfrågor är sedan lång tid grundläggande i företagets strategi och i den dagliga städpraktiken. Företaget är tydligt med att lagar och regler alltid ska följas. Stor vikt läggs vid att tillhandahålla bra kvalitet på städutrustning och bedriva fortlöpande personalutbildning. God personalvård har betalat sig, inte minst i form av en mycket liten personalomsättning och låga sjuktal. Därför har de kunnat växa stadigt med både nya tjänster, nya kunder och fler medarbetare. Deras kunder finns i alla typer av branscher. Förutom att de städar i hemmen anlitas de också av olika typer av företag inom exempelvis industri, bygg, varuhandel och kontorsverksamhet.

Företaget står upp för en ren och sund städbransch.

Kundpartner SYD

Juryns motivering:

Kundpartner Syd har vuxit kraftigt de senaste fyra åren. All omsättningstillväxt är organisk och dessutom utan offentliga uppdrag. Det som gör att man växer på en tuff marknad är framförallt bolagets kompetenta, proaktiva och serviceinriktade personal. Utförande personal har befogenhet att inte bara ändra på städningens/ servicens utförande utan också att i direkt relation med kunden sälja in extra arbete och kontraktsutökningar. Personalen trivs på arbetet vilket ger en låg sjukfrånvaro och personalomsättning. Bolaget är värderingsstyrt och värderingarna diskuteras i alla mötesforum. På arbetsplatsträffar under året följs målen upp och kompetenshöjande insatser genomförs. Kundpartner har ett lokalt förhandlat löneavtal med individuell lönesättning, vilket sporrar medarbetarna att utveckla både sig själva och sin arbetsinsats. De individuella mål som alla medarbetare har grundar sig i individens utvecklingsbehov och de mål som arbetslaget har bestämt.


Jury CLEAN Bright Awards 2020:

Mattias Lindholm, Ordförande Städbranschen Sverige

Boel Jönsson - Chefredaktör och ansvarig utgivare för Rent med Facility Nordic.

Birgitta Tängnander – Projektledare för Branschmässan Clean & Facility och Clean Bright Awards. Juryns ordförande.


Jenny Fors

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer