"De öppna kontorslandskapen kommer att få ta stryk"

 
De öppna kontorslandskapen kommer att få ta strykNär vi ska återgå till kontoret är det en bra chans att fundera över vad vi kan göra med kontorsytan. Foto: Getty Images Den 29 september försvinner Folkhälsomyndighetens rekommendation om att jobba hemifrån. Alla pratar om det nya normala och vilka förändringar som krävs på kontoret. Här kommer experttips från Humlegården Fastigheters podcast.

”Miljöer att växa i” är namnet på en ny podcast från Humlegården Fastigheter där man talar om aktuella frågor kring kontoret, arbetslivet och stadsutveckling. Ett av avsnitten tog upp hur pandemin har förändrat kontorets roll och vad man bör tänka på i återgången till kontoret.

De flesta är överens om att vi skapar den bästa företagskulturen på plats och att kontoret också är bästa platsen för samarbete och utveckling. Men samtidigt vill medarbetarna ha kvar vissa fördelar som man har vant sig vid med att jobba hemifrån.

– Vi måste ge medarbetarna möjlighet att kunna jobba fokuserat på kontoret. Behovet av att kunna stänga en dörr och vara avskärmad är mycket högre nu, säger Jonas Hurtigh Grabe, arbetsplatsstrateg från Veldhoen Company.

Måste kunna stödja fokuserat arbete

Enligt mätningar så är 63 procent av kontorsarbetet fokuserat arbete, vilket gör det viktigt att kontoret stödjer det. Många har haft bättre förutsättningar att kunna jobba koncentrerat hemma.

När vi ska återgå till kontoret är det en bra chans att fundera över vad vi kan göra med kontorsytan.

– Det finns en fara med att se kontoret som en kostnad och tror att man kan minska ytorna när fler kommer att jobba hemifrån. Genom en omfördelning av ytorna kan man istället använda lokalerna till att locka tillbaka medarbetarna, säger Peter Lind, fastighetschef på Humlegården.

Jonas Hurtigh Grabe tror att många lurar sig själva till att tro att beläggningsgraden kommer att bli mindre efter corona och därmed fattar fel beslut.

– Innan pandemin var en normal beläggningsgrad kring 50 procent, då många ofta var i möten, jobbade på distans eller reste. Och resandet kommer vi att dra in på, så det kanske blir att man till och med sitter på kontoret mer om man har teams-möten istället för att resa, vilket tidigare upptog 20 procent av vår tid.

Han råder att mäta vilka arbetsuppgifter medarbetarna gör och utgå från hur behovet ser ut.

– De öppna kontorslandskapen kommer att få ta stryk. Vi vill kunna jobba mer koncentrerat och även glesa ur kontoret för att kunna hålla viss social distans även framöver, tror Jonas.


Här kan du lyssna på podcasten (klicka).

 
Jenny Fors

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer