De ska minska klimatrisker i fastighetssektorn

 
De ska minska klimatrisker i fastighetssektornFilip Elland, hållbarhetschef på Castellum. Foto: Castellum
Castellum har blivit inbjudna att medverka i det EU-finansierade projektet Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). CRREM erbjuder fastighetssektorn ett omfattande ramverk med fokus på exponering av koldioxidrisk och potentiella strategier för att minska den risken. 

- Vi är hedrade och glada över att bli utvalda till detta viktiga projekt. Som en av piloterna var vi involverade i den offentliga konsultationsfasen av ramverket. Genom att dela våra erfarenheter och idéer om hur man minskar koldioxidutsläppen i verksamheten med CRREM, kommer Castellum att fortsätta bidra till en ny industristandard, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. 

Klimatförändringar hotar ekonomisk tillväxt, fattigdomsminskning, livskvalitet och politisk stabilitet i världen. De kommer också att påverka byggnaders och infrastrukturers kvalitet och värde. Klimatförändringar kan äventyra fastighetsbolagens verksamhet om inga åtgärder vidtas för att förändra fastigheten. 

- Att ha Castellum ombord redan i den inledande testfasen ombord var ett stort steg framåt för oss. Många andra institutionella investerare följde och gjorde CRREM till en stor framgång, säger professor Sven Bienert, projektledare för CRREM-konsortiet. 

Om CRREM

Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) omfattar den kommersiella fastighetssektorn, inklusive detaljhandel, kontor och logistik, samt bostadssektorn i Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet samt 28 länder i Europa. CRREM tillhandahåller fastighetssektorn transparenta, vetenskapligt baserade metoder för att reducera koldioxid i linje med Paris klimatmål för att begränsa den globala temperaturökningen till 2° C, med ambitionen mot 1,5° C. CRREM forskningskonsortium består av fem välkända institutioner, med många års erfarenhet inom forskning om koldioxid, från olika europeiska länder: IIÖ Institute for Real Estate Economics (Österrike), University of Alicante (Spanien), Ulster University (Storbritannien), GRESB (Nederländerna) och Tilburg University TIAS Business School (Nederländerna). 

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer