Det nya hållbara arbetslivet

 
Det nya hållbara arbetslivetKänner du att det är svårt att veta vad som är bäst – grattis, då är du på rätt väg! GÄSTKRÖNIKA: Vi lever i utkanten av det som har kallats ”världens största arbetslivsexperiment”. Samtidigt förstår vi att de stora förändringar som pandemiperioden har fört med sig bara är början på en resa som inte har något tydligt mål.

För att fungera i det post-pandemiska arbetslivet måste vi förmå avlära gamla rutiner och lära nya beteenden. Det ställer höga krav på att kunna hantera ovisshet och att förhålla sig till att planer i bästa fall är hypoteser.

Många vågar prova nytt och testa nya arbetssätt – medan andra vill ”återgå till det normala”, som om det vore en plats som ligger och väntar på att vi ska komma tillbaka. Den som tycker sig ha en karta dit får nog acceptera att terrängen har förändrats.
För att navigera i det nya landskapet så behöver vi förkasta gamla normer och ”sanningar”. Och vi kan inte vänta på evidens, för forskarna samlar data om vårt nya arbetsliv samtidigt som vi prövar oss fram.

Enligt Maral Babapour, som forskar vid Institutet för Stressmedicin inom Västra Götalandsregionen, behöver vi prata om förändrade normer som en effekt av pandemins arbetslivsexperiment. Tidigare var normen att misstänka att medarbetare inte riktigt jobbade när de arbetade hemma. Nu är normen snarare att se en risk i att många överarbetar hemma och har svårt att stänga av.

Att hålla på information kunde generera makt i det tidigare arbetslivet. En förmåga att använda digitala verktyg för att dela information ger inflytande i det nya. Styrkan ligger nu i att kunna lära och att applicera lärdomar i realtid för att pröva sig fram. För att framstå som den smartaste personen i rummet räcker det med att du har en smart telefon. Digitala hjälpmedel hjälper ledare på alla nivåer att påverka och inspirera genom att dela kunskap och idéer – och få omedelbart erkännande för sina insikter.

Tidigare har det funnits ett likhetstecken mellan att ”gå till jobbet” och att ”gå till arbetsplatsen”. Men när jobbet inte längre ses som en plats, utan som något vi gör, eller ett värde vi skapar – så utmanar det i sin tur andra väl förankrade ”sanningar”. Som att kreativa möten främst sker i mötesrum på kontoret. Den här myten har varit seglivad och överlevt även under pandemin. De flesta accepterade snabbt att enskilt fokusarbete kunde ske lika (eller mer) effektivt på distans – men framhärdade i uppfattningen om att kreativt samarbete ändå inte fungerade när vi inte kunde sitta tillsammans fysiskt. Även denna ”sanning” utmanas nu allt tydligare, som av den senaste Leesman-studien (”Purposeful Presence”) som konstaterar att hemmet och kontoret är ”equally supportive” för samarbete. Det är för den mänskliga kontakten som den gemensamma, fysiska arbetsplatsen trumfar distansarbete, inte för möjligheten att jobba tillsammans.

En ökad grad av frihet (för många) att välja var arbetet utförs, leder till högre krav på kontoret. Varför ska vi välja att åka dit, om vi inte måste? Även här behövs ett utforskande förhållningssätt som vågar testa nya lösningar för olika verksamheter. Om det sedan resulterar i fler kontorshubbar, kraftigt minskade kontorsytor, kontor som ser ut som stora hotell-lounger eller fler mötesrum med mer avancerad teknik för hybridmöten - det finns det inget facit för.

TOOKIG är en försvenskad version av det amerikanska uttrycket VUCA för att beskriva en osäker och komplex omvärld. TOOKIG står för tvetydig, obekväm, omvälvande, komplex, instabil och gåtfull.

Det TOOKIGa arbetslivet är inte bara komplext och omvälvande, det är också tvetydigt vad som egentligen är bäst för oss. Baserat på ny data har Microsoft dragit slutsatsen att “Increased collaboration has a negative impact on employees’ perception of work-life balance”. Alltså att för mycket samarbete, för många timmars samarbete med för många människor, gör det svårt att få balans mellan jobb och fritid. Samtidigt visar samma rapport att de lyckligaste medarbetarna lyfter fram just samarbete (“a collaborative environment and teamwork with colleagues”) som skäl till välmående. Så, ja, forskningen ger oss inte glasklar vägledning.

En tentativ tolkning av ovanstående tvetydighet är väl ändå att det inte i första hand handlar om vad vi gör – utan om hur vi gör det. Alltså hur vi samarbetar. För balans mellan jobb och fritid uppnås ju lättare med en mer flexibel hållning och med användning av smarta samarbetsverktyg som möjliggör platsoberoende och osamtidigt samarbete. Och – återigen – för att få det att fungera måste vi våga släppa gamla arbetssätt och testa nya.

Vi gör bäst i att glädjas åt allt vi inte vet – att fira det som en möjlighet att lära om och lära nytt. Men – och det är viktigt – det här ska inte läsas som en hurtfrisk uppmaning att kasta bort all erfarenhet och tro att allt som är nytt är bättre. Framför allt är det ingen uppmaning att stressa fram lösningar. En stressad hjärna utsöndrar kortisol, som inte gagnar vår förmåga att lära nytt.

Vi får helt enkelt lägga undan kartan och gå vidare i linje med Karin Boyes budskap om att inte fokusera för mycket på målet, utan tänka att resan dit är värdefull i sig. Det är ju liksom ingen idé att springa, när ingen av oss vet vart vi är på väg.

“Best practice” är inte längre att veta vad som är bäst, utan en acceptans för att arbetssätt är under ständig förändring. De som kan navigera i osäkerhet är inte bara på rätt väg – utan banar också vägen för andra i den fortsatta utvecklingen av ett hållbart arbetsliv.


Lina Hjalmarsson, Senior konsult, projektledare & förändringsledare
GoToWork


3 tips

- Som den kollega du är – bidra till ett lärande förhållningssätt på din arbetsplats.
- Investera tid i att analysera era behov & utveckla smarta arbetssätt som möjliggör effektivt samarbete i det hybrida arbetslivet.
-  Ta hjälp för att hitta vilka arbetssätt och verktyg som kan fungera för er. Ingen har alla svar - men vi som jobbar mitt i omvälvningen av arbetslivet vet att det finns bra metoder för att identifiera såväl behov som potentiella lösningar.

 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer