Det sker en anpassning till minskad kontorsnärvaro

 
Det sker en anpassning till minskad kontorsnärvaroTor Borg, analyschef på CityMark Analys. CityMark Analys släpper årets första kontorsmarknadsprognos, som pekar på skiftande förutsättningar för Stockholm och Göteborg.
– För Stockholmsmarknaden räknar vi med att efterfrågan, trots snabb yteffektivisering, mer än väl kan möta den ganska blygsamma nyproduktionen av kontorslokaler, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Coronapandemin fortsatte att sätta sin prägel på stora delar av samhället även under 2021. Svensk ekonomi tog sig dock snabbt ur lågkonjunkturen och tillväxten har varit mycket hög. 

– Så hög att det uppstått obalanser och flaskhalsproblem både i Sverige och i omvärlden. Dessa obalanser väntas leda till att tillväxten bromsar in framöver. Som alltid finns det dock risker och möjligheter på både upp- och nedsidan, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Den snabba återhämtningen i ekonomin och den snabbt ökande sysselsättningen i kontorsintensiva branscher har varit gynnsam för kontorshyresmarknaden. Samtidigt har pandemin, och restriktionerna på kontorsnärvaro, lett till att många företag avvaktat med beslut kring kontorslokaler. 

– En bidragande orsak till detta är de ändringar i arbetssätt och organisation, som den ökade användningen av digitala och mobila arbetsverktyg nu skyndar på. Kontorsnärvaron bedöms fortsätta vara låg, även när pandemin blåst över, vilket håller tillbaka behovet av kontorslokaler.

Vakansuppgången har avtagit

CityMark analys har precis släppt en ny prognos för kontorsmarknaden där det framgår att omsättningen på hyresmarknaden är på god väg att återhämta sig och vakansuppgången har avtagit. 

– Oavsett om pandemin blåser över eller inte så lär vi nog få se mer aktiva hyresgäster framöver. En fortsatt gynnsam konjunktur och ökande sysselsättning stimulerar efterfrågan på kontorslokaler och motverkar effekterna av minskad kontorsnärvaro och ökad användning av mobila arbetssätt, säger Tor Borg.

För Stockholmsmarknaden väntas en ganska blygsam nyproduktion av kontorslokaler framöver, enligt rapporten. 

– Anpassningen till minskad kontorsnärvaro bedöms ha kommit en bra bit på vägen. Tillsammans med stark sysselsättningsutveckling väntas detta bidra till att vakansgraderna långsamt sjunker framöver och att hyresnivåerna förblir stabila.

I Göteborg väntas konjunkturstyrkan och den ökade sysselsättningen till stor del balansera effekterna av den minskade kontorsnärvaron. Efterfrågan kommer trots detta inte öka snabbt nog för att kunna absorbera den ganska omfattande nyproduktionen. 

– Marknaden väntas bli allt mer tudelad med ett ganska starkt A-segment, där hyresnivåerna hålls uppe, och ett svagt B-segment, med ökande vakanser och pressade hyresnivåer, avslutar Tor Borg.

Taggar

Göteborg Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer