"Detta kan bli Stockholms mest spännande stadsdel"

 
Detta kan bli Stockholms mest spännande stadsdelKollaget visar delar av den planerade bebyggelsen och Bonnier Fastigheters samt Niams nya landmärken i Värtahamnen. Den första detaljplanen för Värtahamnen har vunnit laga kraft. Det innebär att bygget av fem nya kvarter kan starta med totalt 110 000 kommersiella lokaler.

Bonnier Fastigheter kommer att bygga nya kontors- och handelsytor med direkt anslutning till vattnet i Värtahamnen i Stockholm. Ett utmärkande kvarter blir Pirhuset, som med sin höjdsättning, vida havsutsikt och sammanlänkande strandpromenad utgör ett framtida landmärke i staden. 

"Äntligen! Nu när detaljplanen vunnit laga kraft går utvecklingen i Värtahamnen in i en ny, mer intensiv fas. Med den gemensamma visionen som grund skapar vi ett område med levande och trygga stadsrum i en helt unik miljö", säger Kristina Alvendal, Bonnier fastigheter i ett pressmeddelande från Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

"Det som många väntat på kan nu börja ske. Detta kan bli Stockholms mest spännande stadsdel", fortsätter hon.

I kvarteret Neapel kommer Niam att uppföra en ny modern kontorsfastighet med ett brett serviceutbud i bottenplanet. Fastigheten, The Dockworks, är ett av Niams större kontorsutvecklingsprojekt innehållandes ljusgårdar, takterrasser och stora sammanhängande kontorsplan.

Detaljplanen som har vunnit laga kraft är den första av tre etapper i Värtahamnen som vid färdigställande kommer att göra hamnområdet till en integrerad del av staden med 20 000 arbetsplatser och 5 000 boende.

Taggar

Stockholm