Digitalisering och andra megatrender ritar om kartan

 
Digitalisering och andra megatrender ritar om kartanColliers släpper sin Logistikrapport 2022 med tema Kyllager. Colliers Logistikrapport 2022 som ger en överblick av marknaden för lager och logistikfastigheter i Sverige. Kyllager är årets specialtema och en av trenderna i rapporten med titeln "Stay Cool".

Kyllager har hamnat i fokus till följd av nya konsumtionsmönster och ny teknik och som slår igenom på bred front både i Sverige och runt om i världen. Det är också temat i Colliers Logistikrapport 2022. Andra megatrender är digitalisering och ny teknik, demografi och flyttmönster, geopolitik och regionalisering samt hållbarhetsfrågor.

”Nya konsumtionsmönster, där vi handlar alltmer online och förväntar oss både snabbare och mer flexibla leveranslösningar, ställer oerhört stora krav på logistiken. Med hjälp av nya, innovativa tekniska lösningar för automatiserad varuhantering och optimering av transporterna försöker man på olika sätt att trimma flödena och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Logistikbranschen präglas idag av en enorm dynamik och logistikfastigheterna har hamnat i händelsernas centrum. Logistikens uppsving har även påverkat investerarnas syn på fastighetssegmentet. Logistik är ett oerhört spännande segment att verka i idag”, säger Karin Witalis, Head of Research Colliers Sverige.

Digitaliseringen av handeln har inneburit stora förändringar i den traditionella logistikkedjan. Numera går inte alla varuflöden via traditionella fysiska butiker, utan i större utsträckning direkt från fabrik eller lager till konsument. Dessa nya flöden påverkar hela strukturen för logistiken och innefattar i högsta grad de fastigheter som är involverade i tillverknings-, lager- och distributionsprocessen. Denna accelererande förändring innebär att logistikfastigheterna blir viktigare än någonsin, både vad gäller läge och utformning.  
Fastighetsägare och -utvecklare som kunnat möta den nya efterfrågan på moderna, ändamålsenliga logistikbyggnader i attraktiva lägen har haft en väldigt gynnsam situation de senaste åren, enligt Colliers.

Att flytta hem produktioner till Sverige är än så länge ingen stor trend även om de finns exempel på företag som valt denna lösning, exempelvis Telesteps (teleskopstegar), ABS Wheels(aluminiumfälgar till personbilar), Synsam (glasögon) och Ecoride e-bikes (elcyklar). Ifall denna trend ökar till något signifikant kan vi förvänta oss en ökad efterfrågan på både produktionslokaler och logistikfastigheter i Sverige.

De vanligaste kraven:

• Stora logistikanläggningar
Som en följd av hyresgästernas önskan om att skapa centrallager och konsolidera mindre enheter till en större, har nybyggda logistikanläggningar blivit allt merspatiösa. Automatiserad lagerhantering driver på utvecklingen mot byggnader med högre takhöjder.

• Låga driftskostnader
Solceller på taken blir allt vanligare. Kostnaderna för el, värme och kyla utgör en betydande del av den totalalokalkostnaden för logistiker. Där förefterfrågas energieffektiva byggnader med låga driftskostnader. En nyproduceradbyggnad har ofta bättre driftsekonomijämfört med en äldre.

• Egenproducerad el
Både kostnaden för och tillgången till el har blivit en allt viktigare fråga förlogistiker. Idag är det snarare regel än undantag att solceller installeras på taket till logistikbyggnader.

• Ökade krav på säkerhet Vid nybyggnation förväntas byggnaden uppfylla moderna krav på säkerhet, vilket bland annat innebär staket kringanläggningen, elektriska inkörsportar och sprinklers i hela byggnaden. Enskilda hyresgäster kan ha ytterligare säkerhetskrav beroende på hur värdefulla och stöldbegärliga varor som hanteras.

• Hög teknisk standard
Utvecklade byggmetoder och krav på hög teknisk standard har lett till att logistikbyggnader blivit alltmer standardiserade. Det gäller exempelvisbyggnadens takhöjd, pelaravstånd, golvets bärighet, bärighet vid lastintagen och utformningen av körytor.

• Flexibilitet
Utöver krav på byggnadens utformning kan hyresgästerna ha olika krav på hyresavtalets utformning. Det kan handla om expansionsmöjligheter, kortare avtal samt snabbt tillträde.
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer