Dimmiga utsikter för kontorsmarknaderna i Stockholm och Göteborg

 
Dimmiga utsikter för kontorsmarknaderna i Stockholm och GöteborgCityMark Analys släpper årets andra kontorsmarknadsprognos. I CityMark Analys senaste prognos för hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm och Göteborg målar man utsikterna i dova färger.

Den ekonomiska tillväxten har visserligen varit god hittills i Sverige under 2022, inte minst har antalet sysselsatta i kontorsyrken ökat snabbt. Omsättningen på hyresmarknaden har också återhämtat sig och är på väg mot rekordnivåer i år. Men sysselsättningsuppgången och omsättningen av hyreslokaler genererar ingen efterfrågan på fler kvadratmeter kontorsyta. 

Minskad kontorsnärvaro och mindre yta per anställd medför i stället att den uthyrda ytan minskar. Till detta kommer att de underliggande förutsättningarna för hyresmarknaderna ser mindre ljusa ut, Ukrainakriget skapar internationell oro och svensk ekonom är på väg mot lågkonjunktur samtidigt som inflationen och räntorna stiger.

På Stockholmsmarknaden steg vakansgraderna märkbart från 2019 till mitten av 2021. Det senaste året har uppgången dock planat ut något.

– I Stockholm är nyproduktion av kontorsytor ganska blygsam, vilket ger marknaden hyfsade förutsättningar att klara sig. Icke desto mindre räknar vi med att vakansgraderna biter sig fast på dagens nivåer och att hyrorna kan komma att pressas nedåt, säger Tor Borg, Analyschef på CityMark Analys.  

I Göteborg började vakanserna öka i snabb takt när pandemin började våren 2020. Uppgången har sedan fortsatt under både 2021 och hittills under 2022.

– Det byggs väldigt mycket kontor i Göteborg just nu och det tar tid innan marknaden där kommer att helt anpassa sig till detta. Vakansgraderna kommer därför troligen att fortsätta öka och hyrorna i vissa segment sjunka, säger Tor Borg.

Taggar

Göteborg Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer