DN-skrapan byter ägare

 
DN-skrapan byter ägareKlassiska DN-skrapan byter ägare. Foto: Areim Det klassiska landmärket Tidningshuset eller DN-skrapan byter ägare. Fabege säljer fastigheten till Areim för 3 545 Mkr.

DN-skrapan belägen på Kungsholmen i Stockholms innerstad är ett av Stockholms mest välkända landmärken. Fastigheten, Trängkåren 7, omfattar 56 500 kvm, varav merparten utgörs av kontor. Byggnaden uppfördes mellan åren 1960 och 1964 efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist.

Läget i Stockholms innerstad med närhet till allmänna kommunikationer, mixen av kontor, bostäder och skolor i närområdet bidrar också till att fastigheten är intressant. 

– Förvärvet av Trängkåren 7 ger oss stora möjligheter att utveckla inte bara en fastighet utan att bidra till utvecklingen av en stadsdel. Den typ av stadsutveckling har vi god erfarenhet av,dessutom äger vi sedan tidigare Trängkåren 6 (SWECO-huset) och är delägare i Lysbomben 5 (Socialstyrelsen) i samma område. Delmarknaden är en etablerad del av Stockholms innerstad där vi ser stor potential, säger Therese Rattik, VD Areim.

Transaktionen medför en orealiserad värdeförändring om 36 Mkr vilken kommer att redovisas i fjärde kvartalet. Transaktionen medför också en upplösning av uppskjuten skatt om 359 Mkr. Sammantaget innebär det en vinst om 395 Mkr efter skatt. På fastigheten pågår därutöver ett arbete med framtagande av ny detaljplan. Vid lagakraftvunnen detaljplan ska Fabege ha rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 Mkr och kommer att redovisas i samband med att den faller ut.

Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor. I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är certifierad enligt Breeam-in-use, nivå very good.

Fastigheten har varit i Fabeges ägo sedan 2007 då den förvärvades från Niam. Vid den tidpunkten var Bonnierkoncernen den helt dominerande hyresgästen. Sedan dess har en långsiktigt värdeskapande utveckling pågått och värdet har mer än fördubblats.

– Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och stärkta nyckeltal. I det längre perspektivet frigörs utrymme för framtida planerad och värdeskapande projektutveckling i våra prioriterade områden, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Fabege.

/Redaktionen

Taggar

Stockholm

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer