Dynamisk städning optimerar kontoret

 
Dynamisk städning optimerar kontoretStora rörelser i arbetslivet ställer krav på flexibla och innovativa arbetslivstjänster, enligt Sodexo. Genom att mäta hur lokalerna används kan servicen anpassas efter behoven. Det passar bra för dagens flexibla hybridkontor.

Sodexo erbjuder nu dynamisk städning, vilket innebär att man mäter hur de lokaler som ska städas faktiskt används och kan anpassa servicen efter hur behoven ser ut och förändras i realtid. 

På dörrar och andra ställen i utrymmena finns sensorer som registrerar människors närvaro och rörelsemönster, vilket i sin tur genererar interaktiva städscheman till Sodexos servicepersonal. 

I pilotprojekt har Sodexo identifierat att i genomsnitt 26 procent av städinsatserna i ett traditionellt och statiskt städschema har kunnat omfördelas med hjälp av IoT-tekniken som möjliggör dynamisk städning.

– Med dynamisk städning ser vi till att rätt insatser utförs på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Om en toalett används fyra gånger mer än en annan, så ska den också städas fyra gånger så ofta. Omfördelningen av insatser ger en förhöjd kvalitet på städningen, dessutom minskar vi städsvinnet när användningen av vatten och städmaterial anpassas efter hur behoven faktiskt ser ut. Det är både ekonomiskt och miljömässigt resurseffektivt, säger Rickard Lans, senior tjänsteexpert på Sodexo.

Beläggningen blir mindre regelbunden

Behovet av flexibla och behovsanpassade servicetjänster i arbetslivet grundar sig delvis på att beläggningen av kontor och andra gemensamma arbetsplatser blir mindre regelbunden och förutsägbar när allt fler organisationer övergår till hybrida arbetsmodeller. Men det är flera samverkande faktorer som gör arbetslivet oförutsägbart, inte minst automatisering, digitalisering och genombrottet av AI, men också den gröna omställningen av industrin.

– Ingen vet hur framtidens arbetsliv kommer att se ut. Den gröna omställningen gör att stora delar av industrin står inför en enorm tillväxtresa och behöver kunna skala upp sina arbetslivstjänster snabbt, medan andra sektorer är osäkra på hur den gemensamma arbetsplatsen kommer att nyttjas framöver. Utöver att hålla en jämn och hög kvalitet och tillämpa nya innovationer, blir det därför allt viktigare för oss som levererar arbetslivstjänster att erbjuda flexibilitet. Det gäller alltifrån omfattning och bindningstid på avtal till vilka insatser vi utför. Med flexibilitet skapar vi ett attraktivt arbetsliv tillsammans med våra kunder, samtidigt som vi är redo för vad framtiden kan komma att erbjuda, säger Peter Mellin, vd på Sodexo Sverige.


Om dynamisk städning
IoT-teknik i form av sensorer registrerar rörelsemönster och närvaro, vilket ger realtidsdata över hur kontor och lokaler faktiskt används.
Interaktiva städscheman möjliggör omfördelning av insatser efter hur behoven ser ut.
Dynamisk städning minskar städsvinnet.
Med dynamisk städning omfördelas i genomsnitt 26 procent av städinsatserna i ett traditionellt och statiskt städschema för att möta behoven bättre enligt en mätning.

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer