En av tre är beredda att sluta om inga kontorsförbättringar görs

 
En av tre är beredda att sluta om inga kontorsförbättringar görsHälften av alla nordiska företag har svårt att få tillbaka medarbetarna till kontoren. Efter pandemin behöver arbetsgivare skapa ändamålsenliga och attraktiva kontor som möter medarbetarnas behov. Om inga kontorsförbättringar sker överväger 36 procent att byta arbetsgivare. Siffran är hela 47 procent i gruppen 18 till 30 år. Det visar en ny undersökning från Coor.

52 procent av beslutsfattare i Norden upplever svårigheter med att få tillbaka medarbetare till kontoret i önskvärd utsträckning. I Sverige är det hela 66 procent, enligt Coors nya undersökning.

– Tydligt är att vi återvänder till kontoret med helt nya önskemål, krav och behov, kommenterar AnnaCarin Grandin, koncernchef på Coor, undersökningen. En av tre medarbetare är beredda att byta arbetsgivare om inte kontorsarbetet anpassas till deras önskemål.

De tre områden på kontoret där det är viktigast med förbättringarna enligt medarbetarna är: Stöd för hälsa och välmående samt ergonomi, Stöd för individuellt fokusarbete samt Mötesteknik.
 
– Vi ser stora skillnader mellan den modell olika bolag har valt för hybridarbete, men också att ingen modell enskilt verkar mer framgångsrik än någon annan. Det finns med andra ord inga tydliga tecken på rätt eller fel, utan det är bolagets och medarbetarnas unika behov som behöver stå i centrum, berättar Oscar Stjernborg, arbetsplatsstrateg på Coor.

Medarbetarens behov av att själv få välja var arbetet utförs är dock påtaglig, särskilt bland yngre. 

Enligt undersökningen planerar 59 procent av bolagen strukturella förändringar på sina arbetsplatser under 2022 och 2023. Framför allt prioriteras omallokering av ytorna, men även åtgärder som renoveringar finns med i planerna. En fjärdedel av företagen planerar att flytta sina kontor till en helt ny plats.

Servicetjänsterna på arbetsplatserna är en viktig del av lösningen, enligt Coor.

– Erbjud riktigt bra service! Det fysiska kontorets attraktivitet måste helt enkelt övertrumfa hemmets bekvämlighet. De anställda ska välja att komma till arbetsplatsen – inte för att de måste, utan för att de vill, avslutar AnnaCarin Grandin.

Här hittar du rapporten i sin helhet (klicka).


Fakta om undersökningen: 
Undersökningen utfördes av United Minds under april och maj 2022. Över 1 300 beslutsfattare och medarbetare i större bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark tillfrågades om sin syn på gårdagens, morgondagens och framtidens arbetsplatser. 

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer