En digital studio ökar räckvidden av Cancerfondens livsviktiga budskap

 
Annons från Adestia.
En digital studio ökar räckvidden av Cancerfondens livsviktiga budskap

”Adestia är med oss hela vägen.
De är open minded, lyhörda för våra behov och har

ett värdefullt commitment.”

Hamouda El Mghari, kontors- och studioansvarig på Cancerfonden


Cancerfonden finansierar Sveriges främsta cancerforskning. Det är ett livsviktigt arbete som är beroende av gåvor, men även välfungerande arbetssätt och genomtänkta investeringar. När de inledde sin ombyggnation på kontoret för fem år sedan upphandlades även den tekniska utrustningen – med målet att nå ut till fler med organisationens viktiga budskap.

– Vi såg ett behov av att uppdatera fastigheten och vårt kontor. Genom medarbetarundersökningar stod det klart att vi behövde fler mötesrum, öppna utrymmen och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Vi äger fastigheten och hade inte investerat i infrastruktur på en lång period, så det var dags. Då startade vi det omfattande projektet med att lyfta Cancerfonden, såväl fysiskt som digitalt. Vi inledde med att identifiera vad vi ville att vårt varumärke ska spegla och uppdaterade vår grafiska profil utifrån det. Det arbetet genomsyrade renoveringen, inleder Hamouda El Mghari, kontors- och studioansvarig på Cancerfonden.

Det digitala rummet
I samband med det skedde en upphandling av teknik till kontoret, däribland utrustning till samtliga konferensrum och entré. Efter noga övervägande föll valet på Adestia och det visade sig bli ett långsiktigt och lyckosamt val.

– De levererar i princip all teknik. Det inkluderar skärmar, mötesrumsteknik, videoteknik och bokningsskärmar. I september 2019 flyttade vi in i våra nyrenoverade lokaler och det var fantastiskt! Tack vare att vi redan hade påbörjat vår digitaliseringsresa gick övergången till hemarbete smidigt i samband med pandemin, fortsätter Hamouda.Ökad räckvidd med digitala kampanjer
– Pandemins framfart innebar att vi behövde tänka om kring våra fysiska kampanjer. Vi utökade vidden av våra digitala kampanjer och började livesända seminarier och rapportsläpp. En av fördelarna var att vi inte längre var begränsade av kontorets yta, utan vi kunde nå ut med vårt budskap till fler. Det medförde att vår räckvidd ökade markant!, berättar Hamouda.

Det visade sig snabbt att upplägget med att anlita externa leverantörer med kamerateam inte var lönsamt, utan Cancerfonden ville uppnå en mer hållbar lösning.

– Ledningen tog tidigt ett beslut om att implementera en studio. Vi har utvecklat verksamheten, blivit mer moderna och investerat i teknisk utrustning – det gör att vi kan nå våra mål på ett mer effektivt vis. Tack vare investeringarna de senaste åren når vi dessutom insamlings- och utdelningsrekord. Det känns fantastiskt, fortsätter Hamouda.En användarvänlig videostudio
När studion skulle implementeras skedde ännu en upphandling och tack vare ett framgångsrikt resultat under renoveringen var valet enklare. Adestia blev tillfrågade som en av flera leverantörer och deras erbjudande lyste klarast – mycket tack vare servicen och supportavtalet som ger ett heltäckande stöd. De kunde bygga en skräddarsydd unik lösning utifrån ett ramverk med tydliga kravställningar.

Resultatet blev en användarvänlig studio som tillåter Cancerfonden att både vara spontana i sitt arbetssätt och hur de når ut. Sedan studion stod klar under våren 2022 har den använts till såväl seminarier som filminspelningar. Hamouda beskriver att ursprungsidén var att den inte skulle kräva extern kompetens eller tekniker för att hantera studion.

– Våra medarbetare ska kunna hantera studion på egen hand och det målet har vi uppfyllt. Det krävs enbart några få knapptryck för att skapa en professionell upplevelse med valfri bakgrund, flera kameror och högkvalitativt ljud. Adestia är med oss hela vägen. De är open minded, lyhörda för våra behov och har ett värdefullt commitment. Därför väljer vi dem som partner. Vi har redan inlett vårt nästa projekt där de kommer att bidra till att digitalisera vår entré ytterligare. Vi har ett löpande supportavtal hos dem och ser fram emot att bygga vår relation starkare, avslutar Hamouda.

Besök adestia.se för lösningar till det digitala rummet.


 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer