Energieffektivt kontor när Net Insight flyttar

 
Energieffektivt kontor när Net Insight flyttarNet Insight är en ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media. Net Insight flyttar till nytt kontor i Solna Business Park. Genom frikylesystemet blir det ett av Sveriges mest energieffektiva kontor, där utetemperaturen utnyttjas för att kyla datahallarna och överskottsvärme värmer upp hela fastigheten.

Lokalerna är designade och renoverade i nära samarbete mellan Fabege, arkitektbyrån Studio Stockholm och Net Insight för att ge en mer modern, trivsam och effektiv arbetsplats. Det nya kontoret använder frikyla, dvs. utomhusluft, för att kyla ner datahallar och kontor. Unikt för Net Insights kontor är att värmen som alstras från datahallar används för att värma upp hela fastigheten, som ägs och drivs av Fabege.

– Det här är en viktig del i den kulturresa vi gör internt, till ett internationellt kund-och marknadsorienterat från ett produktorienterat bolag, säger Henrik Sund, tf, vd på Net Insight.

När arbetet med planeringen av det nya kontoret påbörjades var en viktig faktor att det skulle vara energieffektivt med låg energianvändning. Av det 3500 kvadratmeter stora kontoret är 1000 kvm av tekniska ytor bestående av bl.a. datahallar vilket kräver en stor mängd energi för att kyla ner all utrustning. 

Därför har datakylsystemet utformats som ett frikylesystem där utetemperaturen utnyttjas för att kyla datahallarna större delen av året, och där det endast under sommartid kan finnas behov att komplettera med fjärrkyla. Värmen återvinns från datahallarna via fjärrkylesystemet och tas omhand av Fabege som överskottsvärme. 

På så sätt sparas såväl miljöpåfrestningar som kostnader och frikylesystemet beräknas vara återinvesterat på ca. tre år. Kontoret miljöklassas som "Very good" enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM-SE. 

Net Insight är en ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media.

Taggar

Stockholm

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer