Fabege förvärvar fastighet i Flemmingsberg

 
Fabege förvärvar fastighet i FlemmingsbergFabege satsar i Flemmingsberg. Foto: Fabege I Flemingsberg pågår just nu Sveriges största stadsutvecklingprojekt. Fabege har förvärvat fastigheten Regulatorn 2, som ligger centralt i området, och utgör en viktig pusselbit i framväxandet av det framtida Flemingsbergsdalen. I samband med förvärvet har även en överenskommelse träffats med WA Fastigheter om att Fabege blir ensam ägare av konsortiet SBD.

Fabege kommer att arbeta vidare med visionsarbetet och utvecklingen av Flemingsbergsdalen tillsammans med Huddinge kommun. Utgångspunkten blir det tidigare arbete som gjorts inom ramen för konsortiet och det planprogram för Flemingsbergsdalen som kommunfullmäktige antog i april 2020. Köpeskillingen uppgår till 760Mkr och tillträde till Regulatorn 2 sker den 31 augusti 2020.

- Flemingsbergsdalen är ett stort stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under många år och vi ser, precis som i Arenastaden, fördelar att ha stor rådighet över området där vi verkar. Nu när planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige och vi går in i nästa fas är det naturligt att Fabege tar en än större roll och driver detaljplanerna, säger Stefan Dahlbo, koncernchef Fabege.

Idag samlar Flemingsberg cirka 15000 boende, utbildning, forskning, myndigheter, och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen har Flemingsberg förutsättningar att växa och skapa en balans i utbudet av framförallt arbetsplatser mellan norra och södra Stockholm. Utvecklingsplanerna för hela Flemingsbergsdalen omfattar totalt över 1 miljon kvadratmeter avsedda för både bostäder och kommersiellt bruk.

- Tillsammans med kommunen kommer vi att skapa en plats där kunskap driver näringslivet, med attraktiva bostäder och där innovationer skapas i samarbete med akademierna. Tack vare vårt goda samarbete med WA Fastigheter under den första fasen av utvecklingsarbetet, har vi kommit en bra bit på väg och gemensamt satt Flemingsbergsdalen på kartan, kommenterar Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet.

I februari offentliggjordes det att Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern beslutat att flytta sin verksamhet från Nacka till Flemingsberg. Fabege kommer att skapa teatrarnas ateljéer och verkstäder (innehållande smedja, snickeri, måleri och tapetseri), två repetitionssalar samt kostymförråd i en helt ny byggnad på cirka 12 000 kvm som beräknas stå klar under 2024.

Visionen för år 2050 är att Flemingsberg ska vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och attraktivt boende. En inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan driver en hållbar samhällsutveckling. Flemingsberg ska bli en självklar etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv och en eftertraktad livsmiljö.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer