Fastighetsbolag i topp i ranking

 
Fastighetsbolag i topp i rankingNöjda medarbetare på fastighetsbolag. Foto: Brilliant Future Flera bygg- och fastighetsbolag placerar sig högt när i en färsk undersökning som listar mest engagerade medarbetare.

Nu presenteras listan över de företag som har lyckats skapa det största medarbetarengagemanget i sin bransch. Bakom undersökningen står Brilliant Future som samlat in data från 150 företag. Sammanlagt ligger 240 000 svar till grund för listan.

Bland företagen som placerar sig i topp av undersökningen i kategorin Serviceorganisationer finns Skandia Fastigheter på första plats följt av Vasakronan. I kategorin Bygg och tillverkningsorganisationer hamnar Bonava på andra plats.

Insamlingen av data har pågått sedan januari 2019 och undersökningen visar att det är tre områden där flera företag som toppar listan utmärker sig.

• Ledningsgrupperna har lyckats skapa större förtroende
Toppbolagens medarbetare upplever 30% högre förtroende för företagets ledningsgrupp än medarbetarna i de resterande bolagen i kartläggningen.

• Ledningsgrupperna är bättre på att kommunicera internt
Toppbolagens medarbetare upplever att företagets ledningsgrupp är 27% bättre på internkommunikation än vad medarbetarna i de resterande bolagen i kartläggningen upplever.

• Företagets värderingar genomsyrar företaget i mycket högre utsträckning
Toppbolagens medarbetare upplever att värderingarna genomsyrar företaget 23% mer än vad medarbetarna i de resterande bolagen i kartläggningen upplever.

Taggar

På kontoret

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer