Fastighetsbolag investerar i uppkopplade fastigheter

 
Fastighetsbolag investerar i uppkopplade fastigheterJenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige. Svenska fastighetsbolag vittnar om sänkta driftkostnader efter att de har investerat i digitalisering av sina fastigheter. Det visar Schneider Electrics nya Trendrapport 2023/2024. Den största förändringen gäller fastigheternas energianvändning – där sänkta el- och värmekostnader visar sig vara positiva effekter av uppkopplade lösningar.

Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 är den fjärde av sitt slag och har tagits fram vartannat år sedan 2017. Årets undersökning är genomförd av Novus där representanter från 125 svenska fastighetsbolag svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.

Rapporten visar att mer än vartannat fastighetsbolag har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning under de tre senaste åren – en markant lägre andel än i den senaste rapporten från 2021. Trots detta har nya direktiv, hårdare krav och förändrade behov skapat starkare incitament till energieffektiviserande investeringar och drivit på den tekniska utvecklingen inom området rejält.

Mycket har hänt sedan den senaste rapporten. En pandemi tvingade företag att omvärdera och tänka nytt vad gäller sättet vi arbetar på. Följt av en energikris som drabbat såväl privatpersoner som företag. Lägg därtill att EU-kommissionen presenterat ett nytt klimatpaket för att skynda på klimatomställningen. Dessutom har många fastighetsägare sedan länge sett behovet av ny teknik och därför investerat i nya tekniska lösningar och uppkopplade fastighetssystem tidigare än för tre år sedan. Alla dessa anledningar kan förklara varför siffrorna sjunker jämfört med förgående rapport, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.

EU:s nya direktiv och förändrade behov i vår vardag är dock inte de främsta drivkrafterna när det kommer till svenska företags vilja att investera i uppkopplad energieffektivisering. Årets rapport visar tydligt att ekonomiska incitament är det starkaste skälet. Åtta av tio (79 procent) uppger nämligen att ekonomiska skäl är den största drivkraften för att investera i lösningar inom IoT och uppkopplade fastigheter. Därefter kommer miljö- och hållbarhetsskäl (69 procent), säkerhetsskäl (50 procent) och arbetsmiljöskäl (43 procent).

Samtidigt visar det sig att investeringarna ger ekonomiska resultat. Fler än hälften uppger att de har fått sänkta el- och värmekostnader (51 respektive 58 procent) som en direkt följd av investeringar i uppkopplade lösningar. Den största förändringen gäller dock hur mycket energi som fastigheten förbrukar där hela 62 procent uppger att deras fastighet nu gör av med mindre energi.

– Energianvändning är en av de största kostnadsposterna för en fastighet. Det är också där företagen har satt in mest åtgärder. Ekonomiska skäl har länge varit och kommer med största sannolikhet fortsätta att vara den starkaste drivkraften för att koppla upp sin fastighet. De senaste årens rekordhöga elpriser har tydliggjort för landets företag att energieffektivisering av fastigheten är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv men också att det finns fler incitament än så, säger Jenny Larsson.

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer