Fastighetsbolagen har planer på att arbeta mer med återbruk

 
Fastighetsbolagen har planer på att arbeta mer med återbrukEn undersökning från Tyréns visar att återbruket inte riktigt har tagit fart i fastighetssektorn. Många fastighetsbolag vill att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation och att återbruk lyfts tydligare från politikerhåll. Det här visar en undersökning om återbruk från Tyréns, som har intervjuat 16 hållbarhetschefer.

– Även om återbruk är ett hett diskussionsämne i branschen, så ser vi att återbruk fortfarande är i sin linda bland fastighetsbolagen. Knappt vart femte bolag svarar att de arbetar med återbruk i någon större omfattning idag, berättar Camilla Rörborn, som är affärschef inom Tyréns.

Den här utvecklingen väntas dock förändras radikalt inom den närmaste framtiden, enligt Tyréns senaste undersökning. Tyréns har tillfrågat hållbarhetschefer från 16 av den 50 största fastighetsbolagen. Samtliga bolag uppger att de kommer att arbeta med återbruk i större utsträckning inom de närmaste två åren. Två av tre bolag svarar till och med att de kommer att arbeta med återbruk i mycket större utsträckning.

Samtidigt finns det delar som behöver utvecklas, menar de utfrågade hålbarhetscheferna.

– Viljan till förändring finns, men det behövs mer stöd från samhällets sida. Åtta av tio bolag menar till exempel att återbruk av fastigheter bör subventioneras i förhållande till nybyggnation, säger Camilla Rörborn och fortsätter;

– Resultaten visar också att vart fjärde bolag uppger att lagar och regler sätter käppar i hjulet för arbetet med återbruk. Lika många anger ekonomisk nytta som största hinder.

Undersökningen har även tittat närmare på engagemang i frågorna om återbruk – både internt och från samhällets beslutfattare. Här visar svaren på ett stort missnöje med hur politikerna närmar sig frågan. 75 procent av respondenterna tycker inte att politiska beslutsfattare är tillräckligt engagerade i frågor om återbruk.

– Det finns också en hel del arbete att göra internt i fastighetsbolagens styrelserum. Engagemanget skiftar nämligen betydligt. Samtidigt som 75 procent av företagsledningarna ses som engagerade i frågor om återbruk, så är det sämre ställt på styrelsenivå, där bara vart tredje hållbarhetschef anser att styrelsen är engagerad, avslutar Camilla Rörborn.

 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer