Fler drömmer om kortare arbetsvecka – teknikoptimismen avtar

 
Fler drömmer om kortare arbetsvecka – teknikoptimismen avtar65 procent av kvinnorna och 50 procent av männen vill ha kortare arbetsvecka enligt undersökningen. Kortare arbetsvecka, mer flexibla arbetstider och att fritt få välja arbetsplats. Det toppar listan i en ny Novusundersökning från Sodexo om vad tjänstemän önskar sig av arbetslivet 2030.

Sodexo har under en längre tid följt utvecklingen av svenska tjänstemäns inställning till arbetslivet. I mars kom resultaten från den senaste undersökningen, utförd av Novus, där tjänstemän svarade på hur de anser att ett idealiskt arbetsliv för personer i deras bransch ser ut år 2030. 

Topp fem på önskelistan är:

1. Kortare arbetsvecka, t.ex. färre arbetstimmar per dag eller färre arbetsdagar (57 procent)
2. Mer flexibla arbetstider (38 procent)
3. Fritt att välja arbetsplats/jobba varsomhelst ifrån (globalt) (33 procent)
4. Lägre pensionsålder (28 procent)
5. Mer kontakt/samarbete med kollegor (20 procent)

I en undersökning genomförd i oktober 2022 fick tjänstemännen samma fråga, och även då var kortare arbetsvecka det mest eftertraktade. Men positionen som ohotad etta på listan har nu stärkts. 47 procent uppgav att de ville ha kortare arbetsvecka i den tidigare undersökningen, ett och ett halvt år senare har siffran stigit med 10 procent och landar nu på hela 57 procent. Det finns också en bestående skillnad mellan könen, 65 procent av kvinnorna och 50 procent av männen vill ha kortare arbetsvecka. Därefter är mer flexibla arbetstider det tjänstemännen önskar sig mest till 2030, hela 38 procent vill ha det.

Peter Mellin, vd på Sodexo Sverige säger: 

– Det blir allt viktigare för arbetsgivare som vill behålla och attrahera nya talanger att erbjuda flexibilitet i arbetslivet. Tjänstemän idag förväntar sig ett stort inflytande över hur och när de arbetar, tillsammans med en bra balans mellan jobb och fritid.

Relevant att notera är också skiftet i synen på teknikutvecklingens roll i arbetslivet. Den tidigare tilltron till att tekniska innovationer och ökad automatisering kommer att skapa nya jobb och yrken har avtagit markant. I oktober 2022 uppgav 27 procent det som en faktor för ett idealiskt arbetsliv 2030 – det var då det fjärde mest eftertraktade när tjänstemännen fick drömma om framtiden. Nu är den siffran nere på 18 procent, och har halkat ner på en sjundeplats. I stället intas fjärdeplatsen på topplistan nu av lägre pensionsålder. 

– Att fler vill ha lägre pensionsålder och kortare arbetsvecka tyder på en strävan efter att helt enkelt jobba mindre. Samtidigt har tjänstemännen inte lika hög tilltro till att teknik, AI och automatisering kommer förbättra deras arbetssituation – vilket bör ses i ljuset av de senaste årens intensiva debatt om riskerna med AI, inte minst som ett hot mot arbetstillfällen. Att det därtill kvarstår en utbredd önskan om mer flexibla arbetstider tycker jag ger en sammantagen bild av att tjänstemännen vill ha större självbestämmande över sitt arbetsliv och sin work-life balance.

Om undersökningen
Undersökningen bygger på 671 telefonintervjuer med förvärvsarbetande tjänstemän i privat och offentlig sektor i åldern 18–84 år. Undersökningsföretaget Novus genomförde undersökningarna 28 februari–7 mars 2024 på uppdrag av Sodexo.

Taggar

På kontoret