Foajén vid Malmö Centralstation Årets Breeam-byggnad

 
Foajén vid Malmö Centralstation Årets Breeam-byggnadFoajén ligger intill Malmö Centralstation. Foto: Felix Gerlach. I tuff konkurrens vann Jernhusens kontorsprojekt Foajén Sweden Green Building Awards i kategorin Årets Breeam-byggnad. Priset premierar hållbart samhällsbyggande.

Juryns motivering: Med ett centralt läge i Malmö var fastighetsägarens ambition att skapa ett grönt och inbjudande kvarter med många mötesplatser där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Utmärkande för Foajén har varit ett engagerat samarbete mellan byggherre och entreprenör, med ett stort fokus på att tillsammans bygga en organisation som stöder genomförande och uppföljning av certifieringen. 

Utmärkelsen delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande.

– Foajén är ett resultat av gott lagarbete och vi delar vinsten med alla duktiga aktörer som hjälpt oss skapa ett hållbart hus. Det här sporrar oss också att lyfta ribban ännu högre framöver, konstaterar en nöjd Freddie Bergkvist, projektutvecklingschef på Jernhusen.

Foajén rymmer cirka 700 arbetsplatser och är Jernhusens senaste stationsnära kontorsbyggnad. Huset var inflyttningsklart i december 2019 och med sitt läge endast 50 meter från Malmö Centralstation bidrar det till att fler kan välja kollektiva färdmedel till och från jobbet. Utöver Breeam Excellent är Foajén certifierad enligt WELL nivå Guld som fokuserar på människors välmående.

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler