Forskare studerar hur corona kan ventileras bort

 
Forskare studerar hur corona kan ventileras bortHär studeras luftburna partiklars överföringsvägar och spridning inomhus. Foto: Elisabet Linden "Tillsammans med japanska forskare har vi utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker inom och mellan rum och även hur man kan ventilera bort dem", säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

Många blir smittade av corona-viruset i inomhusmiljöer; i hemmet eller på arbetsplatsen. Enligt Alan Kabanshi, forskare på Högskolan i Gävle, är dagens byggnader och ventilationssystem inte byggda för att skydda mot spridning av luftburna smittämnen.

"Vi har upptäckt att spridning av smittämnen minskar då luftströmningsmönstret ändras och kommer nu att undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation", säger Alan Kabanshi i ett pressmeddelande.

Forskarna ska också utveckla en förbättrad modell för att uppskatta risken att bli smittad.

"I vårt lab kan vi även registrera vilken väg smittämnet tar mellan den smittande personen och ut i olika delar av byggnaden och genom att vi får kännedom om spridningsvägarna kan vi identifiera zoner där man kan bli smittad".

Ny kunskap om hur byggnader kan anpassas

Forskningsrådet Formas ger fyra miljoner kronor till forskningsprojektet om hur ventilation kan minska luftburna infektioner inomhus. Forskarna ska även utveckla en förbättrad modell för att bedöma smittrisker samt bidra till ny kunskap om hur man kan bygga hus anpassade till pandemier.

Forskarna i Gävle har utvecklat ett helt nytt synsätt på hur borttransport och spridning av föroreningar sker inom och mellan rum. Detta tillsammans med japanska forskare från universiteten i Kasuga och Saitama.

"Erfarenheterna från pandemin kan medföra framtida krav på pandemianpassat byggande och vårt projekt kommer också att kunna bidra till utformningen av sådana byggnader", säger Alan Kabanshi.


Jenny Fors
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer