Första spadtaget för spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen

 
Första spadtaget för spårväg mellan Frihamnen och LindholmenVisionsbild över framtida spårvagnshållplats Pumpgatan. På måndag den 5 juni anordnas en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. Den nya spårvägen kommer att ha tre hållplatser.

Ceremonin den 5 juni klockan 14 äger rum inne i Frihamnen vid Frihamnsporten, som en del av jubileumsutställningen Prototyp Göteborg. Den nya spårvägen är det enskilt största spårvägsprojektet i Göteborg på decennier och får tre hållplatser: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen. Årsskiftet 2025/26 ska spårvagnarna börja trafikera sträckan.

Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är den första etappen i det större projektet Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg.

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer