Fortsatt stigande vakansgrader för kontor i Göteborg

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2024. Källa: CityMark Analys

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Göteborg och Stockholm, 2009-2024. Källa: CityMark Analys

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg (inkl. ytterområden) 2009-2023.

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Göteborg (inkl. ytterområden) 2009-2023.

Föregående
Nästa
 
Vakansgraden för kontor har nått över 10 procent i centrala Göteborg under våren, samtidigt som omsättningen på hyresmarknaden mattats något det senaste året, enligt den senaste kartläggningen från CityMark Analys. De senaste årens stora tillskott av nya kontorsytor pressar marknaden.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra större städer i Sverige två gånger om året. Vakansgraderna har stigit markant de senaste åren. Den senaste kartläggningen visar att vakanserna fortsätter öka. I centrala Göteborg var vakansgraden i vårens mätning 10,0 procent, att jämföra med 9,8 procent i våras.

I Central Business District (CBD) har vakanserna minskat något medan de ökat i Lindholmen, Gullbergsvass och Stampen. I övriga centrala stadsdelar har vakanserna minskat. Utanför centrala Göteborg har vakanserna ökat något.

Sedan höstens mätning har vakanserna i det äldre segmentet ökat medan de minskat i det yngre segmentet. I Centrala Göteborg är därmed vakansgraderna på samma nivå i de olika segmenten.

– Mycket nya kontorsytor har byggts i Göteborg de senaste åren samtidigt som efterfrågan hållits tillbaka, först av pandemin och sedan av lågkonjunkturen. Detta har lett till snabbt stigande vakansgrader. En liten ljuspunkt är dock att vakansuppgången verkar ha bromsat in det senaste halvåret. Framöver bör också en dämpad byggtakt bidra till att stabilisera utvecklingen, säger Cecilia Gunnarsson, marknadsanalytiker på CityMark Analys.

Liten avmattning av omsättningen på hyresmarknaden

Omsättningen på marknaden för kontorslokaler I Göteborg mattades något under 2023, men låg fortfarande på historiskt höga nivåer. Sammantaget tecknades drygt 320 nya hyresavtal om knappt 180 000 kvm. Det var en nedgång med 1 respektive 8 procent.

Bakom avmattningen ligger främst en minskad omsättning i det nyare segmentet. I det äldre segmentet ökade omsättningen något.

I Centrala Göteborg ökade omsättningen i CBD till nya rekordnivåer, främst tack vare ökad omsättning i det nyare segmentet. Även i Gårda och Heden ökade omsättningen medan den minskade i Gullbergsvass, Masthugget, Stampen och på Lindholmen. Gårda och Masthugget stod för en stor del av den ökade omsättningen i det äldre segmentet men också för en ansenlig del av minskningen i det nyare segmentet. I ytterområdena minskade omsättningen i både det nyare och det äldre segmentet.

– Nyare kontorslokaler har stått för drygt hälften av omsättningen på hyresmarknaden de senaste åren. Under 2023 har dock uthyrningar i det äldre segmentet ökat, vilket tyder på att det finns efterfrågan även i detta segment och att marknaden börjat anpassa sig till den snabba tillväxten av kontorsbeståndet, säger Tor Borg, Analyschef på CityMark Analys.

Källa: CityMark Analys

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer