Fortsatt trögt på hyresmarknaden för kontor i Stockholm och Göteborg

 
Fortsatt trögt på hyresmarknaden för kontor i Stockholm och GöteborgDet är uppförsbacke för kontorshyresmarknaden enligt CityMark Analys senaste prognos. Lågkonjunkturen innebär att hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm och Göteborg fortsätter gå trögt i år och nästa år. Vakansgraderna fortsätter uppåt och de reala hyresnivåerna pressas ned. Det visar CityMark Analys senaste prognos.

CityMark Analys har i dagarna sänt ut årets andra prognos för landets två största kontorsmarknader till sina kunder.

Under pandemiåren 2020-22 gynnades Stockholms och Göteborgs kontorshyresmarknad av en stark utveckling av kontorssysselsättningen. Samtidigt var företagen försiktiga med att expandera och drog ned på kontorsytan per sysselsatt. Sammantaget blev resultatet stigande vakansgrader. 

I Stockholm har vakansgraden innanför tullarna legat över 7 procent det senaste året, de mest centrala delarna (Central Business District) har klarat sig bäst, medan den passerat 14 procent i närförorterna. I centrala Göteborg, där mycket ny kontorsyta färdigställts den senaste tiden, har vakansgraden nyligen passerat 10 procent.

Omsättningen av hyresgäster är tillbaka på normala nivåer på kontorsmarknaden efter pandemiåren. I Göteborg är den till och med högre än tidigare. Nettoefterfrågan på kontorsyta är dock fortfarande svag och minskar på många ställen.

Med svensk ekonomi i lågkonjunktur så dämpas nu sysselsättningsutvecklingen i kontorsintensiva sektorer. Även om kontorsyta per anställd inte väntas minska lika snabbt som tidigare så innebär detta att efterfrågan på kontorsyta kommer att utvecklas svagt både i år och nästa år. Vakansgraderna väntas därför fortsätta öka framöver innan en bättre konjunktur kan vända utvecklingen fram mot slutet av 2024.

Vakansläget väntas sätta fortsatt nedåtpress på de reala hyresnivåerna (dvs kontorshyran justerat för inflationsutvecklingen) i nytecknade hyresavtal. Det går inte att utesluta att även de nominella hyresnivåerna kan gå ned något på ett års sikt.

Källa: CityMark Analys