Göteborgs coworking-marknad växer

 
Göteborgs coworking-marknad växerUnited Spaces på Lindholmen – ett populärt alternativ för många företag i Göteborg. Coworkingbranschen fortsätter att vara en viktig sektor för företag i dagens konkurrensutsatta och digitala arbetsvärld. Yta.se presenterar nu för första gången en detaljerad analys av hur coworkingmarknaden utvecklas i Göteborg.

Den första kvartalsrapporten för coworking-marknaden i Göteborg visar att beläggningsgraden för Q1 2023 låg på 70%, baserat på data från 27 coworking-anläggningar i Göteborg som tillsammans erbjuder 13 600 kvm uthyrningsbar rumsyta. Jämfört med 69% i Stor-Stockholm och 72% i Malmö, indikerar detta en relativt jämn fördelning av coworking-kapacitet över dessa större städer i Sverige.

För att ge en mer detaljerad analys av beläggningsgraden i Göteborg har Yta.se samlat och bearbetat data på rumsnivå från de olika coworking-anläggningarna. Genom att använda avancerade digitala verktyg har de kartlagt och analyserat den totala uthyrningsbara ytan, gemensamma ytor, rummens storlek, deras pris och tillgänglighet.

Enligt Yta.se har aptiten för coworking spaces i Göteborg ökat. Flera aktörer öppnar nya anläggningar och fler vill ge sig in i leken. Marknaden växer även mot lösningar för större företag, och i allmänhet ser marknadens framtid väldigt ljus ut.

Yta.se är en marknadsplats som samlar nästan 10 000 kontorsrum från 236 coworking-anläggningar över hela Sverige. Det är det enklaste sättet att hitta, jämföra och hyra flexibla kontorslösningar i Sverige.

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer