GotlandsHem bygger eget kontor

 
Om tre år löper GotlandsHems hyreskontrakt ut för nuvarande kontor på Jungmansgatan i Visby. 
Nu planerar företaget en nybyggnation för att samla sina funktioner under samma tak, men också för att skapa ytor för såväl hyresgäster som för andra verksamheter.


Idag är stora delar av GotlandsHems verksamheter utspridda på olika adresser, men i framtiden ska det bli ändring på det. Nu ska GotlandsHem bygga nytt och samla så mycket som det går i samma byggnad.

För ändamålet har GotlandsHems styrelse tagit beslut om att av Region Gotland köpa fastigheten Visby Korpralen 1, en del av A7-området. Köpesumman är 6 987 000 kronor. Tomten är 11 000 kvadratmeter med byggrätt 5 700 kvadratmeter.

Kontor, snickeri, maskinpark och merparten av verksamheten ska ritas in i den nya byggnaden, men GotlandsHem vill också öppna upp platsen för fler aktiviteter.

– GotlandsHem behöver ändamålsenliga lokaler. Ur ett samhällsperspektiv vill vi öka tillgängligheten för både hyresgäster och andra företag och inte minst skapa en god arbetsmiljö för GotlandsHems medarbetare, säger Roger Wärn, ordförande i GotlandsHems styrelse i ett pressmeddelande.

GotlandsHem har genom historien byggt mycket bostäder, men när det kommer till att bygga verksamhetslokaler och kontor tar man hjälp utifrån och ska under hösten utlysa en arkitekttävling.

– Nu har vi en möjlighet att skapa lokaler för en flexibel och dynamisk arbetsplats som stödjer vår produkt, möter vår kund och öppnar för fler samarbeten. Vi tänker oss en plats som kommer till glädje dygnet runt. Det ger utrymme för många kreativa idéer, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer