Grönt ljus för Svets- och pannverkstaden

 
Grönt ljus för Svets- och pannverkstadenSvets- och pannverkstaden. Illustration: OpenStudio Arkitekter I det senaste projektet i stadsdelen Varvsstaden ska den tidigare Svets- och pannverkstaden få nytt innehåll. Bland annat ska byggnaden innehålla en livsmedelsbutik, kontor och parkeringshus. 

Den gamla Svets- och pannverkstaden är ett arv från Kockumstiden när området fungerade som skeppsvarv. Den resliga tegelbyggnaden har stora gjutna fönster och gigantiska portar som är flera våningar höga. Hallen som ligger vid korsningen mellan St. Varvsgatan och Skeppsgatan ska nu fyllas med nytt innehåll. På markplan blir det en livsmedelsbutik och på våningsplanen ovanför blir det parkeringshus. Ett par nya tillbyggnader kommer att innehålla kontor.

Tegelfasaderna fick redan under varvseran tillskott som utmärker sig, till exempel stora rörgenomföringar som letar sig upp längs med fasaderna. Det är ett resultat av den anda som fanns särskilt under den senare Kockumstiden. Då gjordes tillbyggnader och förändringar när det var nödvändigt och funktionellt, utan sentimentalitet. De två nya tillbyggnaderna går i samma fotspår och får ett utseende som utgör en tydlig kontrast mot den äldre hallen och visar att de är nutida. De nya byggnaderna planeras att byggas av återvunnet material från det gamla varvsområdet.

– Det här projektet innebär att Svets- och pannverkstaden än en gång får nytt liv. Redan under varvstiden fick verkstaden en rad tillbyggnader och nya funktioner för att behålla sin relevans, och nu blir den en del av den moderna och blandade stadsdelen Varvstaden. Det visar att byggnader kan ha flera liv, under olika epoker, och det är något vi kommer fortsätta att utforska när vi utvecklar Malmö. En sådan långsiktighet är nödvändig när vi bygger en hållbar stad, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Taggar

Göteborg

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer