Hållbarhetshuset tar hållbarhet till en ny nivå

 
Hållbarhetshuset tar hållbarhet till en ny nivåFabeges hållbarhetshus i Haga Norra, Solna. Fabege har uppfört en pilotbyggnad inom projektet "Återhus – att bygga hus av hus" i Haga Norra i Arenastaden. Kontorshuset består av cirka 70 procent återbrukat material.

Hållbarhetshuset, som uppförs av Fabege i samarbete med entreprenören Zengun, rymmer cirka 1 000 kvadratmeter kontor, mötesytor och showroom. Det kommer både att fungera som etableringskontor och som mötesplats för att skapa kunskap kring projektet och återbruk inom forskningsprojektet "Återhus – att bygga hus av hus".
 
– Det finns ett stort intresse kring att bygga hus av hus och vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter. I klimatfrågorna ska det inte finnas konkurrens, utan här bör alla hjälpas åt för att driva branschen framåt och bidra till klimatmålen, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.

Det är Fabeges ambition är att bredda paletten av material som återbrukas. Hållbarhetshuset är exempelvis det första projektet i Sverige med återbrukade stommar, i form av HDF-bjälklag. Ökat återbruk av material är viktigt för minskad klimatpåverkan, och kan också ha ett positivt värde för energi- och vattenförbrukning och ha ekonomiska och historiska värden.

Hållbarhetshuset består av 70 procent återbrukat material vilket innebär ett minskat klimatavtryck med 105 ton CO2, jämfört med om man hade byggt huset med nya material. 

– Hållbarhetshuset är ett pilotprojekt som väcker stort intresse då hela branschen vill sänka klimatavtrycken i sina projekt . Vi ser fram emot att dela våra lärdomar med branschen och att fortsätta återbruka i större skala i framtiden, berättar Emilie Larsson, projektchef på Fabege.

Taggar

Stockholm

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer