Här är Sveriges bästa arbetsplatser

 
Här är Sveriges bästa arbetsplatserEngagemang är en viktig sak att mäta genom medarbetarundersökningar. Organisationer som har ett högt engagemang från medarbetarna har fler lojala kunder, vilket påverkar företagets resultat. Att mäta medarbetarnas upplevelse och agera på att förbättra resultatet är avgörande för att lyckas.

Åke Sundvall, Bonnier Fastigheter och Jernhusen. Det är några av de bästa arbetsplatserna i Sverige, enligt medarbetarna själva. Det visar en ny kartläggning från Brilliant Future.

Kartläggningen bygger på medarbetarnas egna upplevelser och sammanlagt ligger över 240 000 svar från medarbetarundersökningar till grund för resultatet. Insamlingen av data har pågått under hela 2022.

– De krispräglade tider som vi lever i ställer dagens arbetsplatser och ledarskap på sin spets. Det är viktigare än någonsin att leda organisationen framåt – att kunna berätta vart organisationen är på väg, måla upp en strategi och vision, skapa lust att vilja vara med på resan, sätta upp mål, förtydliga mål och följa upp mål. Piab, Länsförsäkringar och Avarda utmärker sig tydligt på den punkten. För att nå dit är det avgörande att strategiskt och datadrivet arbeta med att mäta medarbetarnas upplevelse och sedan analysera data och agera på resultatet för att hela tiden bli bättre, säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

Kartläggningen visar att den främsta faktorn som gör att de topprankade organisationerna sticker ut är att medarbetarna upplever att företagets ledningsgrupp leder organisationen på ett bra sätt, och att organisationen utvecklas för att möta omvärldens förändringar, vilket i sin tur spiller över på medarbetarengagemanget. 

Brilliant Futures löpande undersökningar visar även att organisationer som har ett högt medarbetarengagemang har fler lojala kunder än de organisationer som har ett lågt medarbetarengagemang. Engagerade medarbetare skapar lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden.

Engagemang hjälper till att minska stress och bidrar också till att lyfta medarbetare som inte är lika engagerade. Enligt Brilliant Futures kartläggning består organisationerna av engagerade medarbetare till 36 procent, nöjda medarbetare till 47 procent och uttråkade/passiva till 17 procent. Att öka engagemanget tjänar både medarbetare och organisationen på.

Hela listan – bästa arbetsplatserna per bransch:

Bygg, tillverkning och industri

1. Piab

2. Stena Metall

3. Bonava

Serviceorganisationer

1. Natur & Kultur

2. Hemsö

3. Jernhusen

Tjänsteorganisationer

1. Länsförsäkringar Stockholm

2. Svenskt Näringsliv

3. Länsförsäkringar Uppsala

Organisationer med upp till 100 anställda

1. Åke Sundvall

2. Bonnier Fastigheter

3. Clas Fixare

Bästa ledarskap

1. Avarda

2. Länsförsäkringar Stockholm

3. Gästrike Räddningstjänst

Årets förändringsresa – organisationerna som har förbättrat sitt medarbetarengagemang allra mest under det gångna året:

1. Fastum

2. SunPine AB

3. Länsförsäkringar Gotland

Taggar

På kontoret