Här är vinnarna i Sweden Green Building Awards 2021

 
Här är vinnarna i Sweden Green Building Awards 2021Wihlborgs kontorsfastighet Syret 6, Lund. Kontorshuset Syret 6 i Lund vann kategorin Årets Miljöbyggnad iDrift på Sweden Green Building Awards. SKF HQ Götaholm i Göteborg blev Årets LEED-byggnad och Vasakronans Hötorgshus 3-4 vann Årets LEED O+M.

– Årets pristagare i Sweden Green Building Awards är tydliga, konkreta exempel på hållbar samhällsbyggnad inom både fastigheter och infrastruktur samt nyproduktion och förvaltning. Medvetenheten och viljan till förändring bland våra medlemmar har ökat enormt de senaste åren och omställningen ökar nu i snabb takt. Det här är extremt positivt för hela Sverige och vårt gemensamma klimatarbete, säger Lotta Werner Flyborg, VD Sweden Green Building Council.

Årets Miljöbyggnad iDrift 
Syret 6, Wihlborgs, Lund. 

Motivering: Här huserade först ett teknikbolag mellan 2008 och 2013, nuvarande hyresgäst tillträdde 2014. Wihlborgs satsar nu ambitiöst på att certifiera sitt befintliga bestånd av kontorsbyggnader och här kommer Syret 6 in. Certifieringen är en viktig del av företagets miljö- och klimatstyrning och bidrar bland annat med möjligheterna till grön finansiering och en stärkt driftsprestanda, men också som en viktig del i att möta hyresgästernas efterfrågan på hållbarhet.

– Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg för oss på Wihlborgs, som vi bland annat använder för att identifiera olika förbättringsinitiativ som vi kan ta med oss in i vår förvaltning. Något annat som gör detta certifieringssystem tacksamt att arbeta med är att det är baserat på svenska regelverk och anpassat efter svensk byggtradition. I år har vi fokuserat särskilt att certifiera vårt befintliga bestånd. Att vårda och förädla det som redan finns är det mest ansvarsfulla vi som fastighetsägare kan göra säger Elsa Hagdahl, certifieringsansvarig på Wihlborgs.

Årets LEED-byggnad/projekt 
SKF HQ Götaholm, SKF Sverige AB, Göteborg. 

Motivering: SKF Sveriges huvudkontor Götaholm innebär en återanvändning av en befintlig lagerbyggnad till kontor. Här har mycket av byggnadens struktur sparats men interiören har skalats av och fasaden energianpassats. Att få till en energieffektiv byggnad och samtidigt en bra och hälsosam inomhusmiljö var viktiga parametrar för beställaren SKF. LEED som system används av SKF i alla deras nya byggnader men i detta projekt höjdes ambitionen ytterligare för att nå ett högre betyg.

Årets LEED O+M 
Hötorgshus 3-4, Vasakronan, Stockholm. 

Motivering: Hötorgshusen är ett av de mer kända landmärkena i Stockholms innerstad och rymmer allt från butiker, kontor och gym till restauranger och publika ytor. Hötorgshusen byggdes mellan 1955 och 1966, men redan 1946 fanns de första ritningarna klara och Sergelgatan blev då en av Sveriges första gågator. Vasakronan har som ambition att certifiera hela sitt bestånd i LEED och för befintliga byggnader är målet att byggnaden minst ska få betyget Guld. Beridarebanan 11 har dock skruvat sitt hållbarhetsarbete ytterligare och nått nivå Platinum.

Årets person inom hållbart samhällsbyggande
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum

Årets BREEAM-byggnad
Nationalarenan 3, Fabege, Solna

Årets BREEAM-In-Use-byggnad
Torp vårdcentral, Hemsö, Lerum

Årets utmärkelse för Hållbar infrastruktur
Skellefteå Site East, Skellefteå kommun

Årets Miljöbyggnad
Neo Davidshall, Riksbyggen, Malmö

Årets NollCO2-projekt
Sköndalsvillan, Hemsö, Tyresö